12 mrt 2021 15:19

COVID - De federale regering steunt het goederenvervoer per spoor

Op vrijdag 12 maart 2021 besloot de ministerraad, op voorstel van vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, om het goederenvervoer per spoor steunen, net zoals dat eerder ook gebeurde voor andere economische sectoren die getroffen werden door de pandemie. Voor de periode van januari tot juni 2021 komt er steun voor een totaalbedrag van 6,8 miljoen euro, dankzij een verlaging van de infrastructuurvergoeding en de annulatie van een aantal kosten. De middelen die de regering nu vrijmaakt, zijn nodig voor een sector die cruciaal is voor de bevoorrading van het land en de economie, en om de uitdagingen op vlak van energie en klimaat aan te pakken.

"De recente steunmaatregelen om onze gezondheid te beschermen en de pandemie te bestrijden, hebben een grote impact op onze economie en op cruciale sectoren zoals als het goederenvervoer per spoor. De beslissing van de federale regering van vandaag is een belangrijke steun voor onze bedrijven, die dagelijks hun eindproducten vervoeren per spoor, en voor de spoorwegondernemingen die door hun activiteiten het aantal vrachtwagens op de weg verminderen,” zegt Georges Gilkinet. “Als minister van Mobiliteit ben ik ervan overtuigd dat het spoor centraal staat in het post-covidtijdperk. Ik wil de toekomst voorbereiden door de sector te helpen om de gevolgen van de crisis op te vangen.”

In januari was er in België -12% minder vrachtvervoer in vergelijking met het jaar voordien. Die daling van het vrachtverkeer zet de activiteiten van verschillende spoorwegondernemingen onder druk. Nochtans zijn zij cruciaal voor de mobiliteit van de toekomst, in het bijzonder om de doelstelling van de regering te behalen om het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 te verdubbelen.

Concreet werden er twee tijdelijke maatregelen beslist om de operatoren van goederenvervoer per spoor te steunen voor een totaalbedrag van 6,8 miljoen euro:

- Een lineaire verlaging van 0,75 euro trein/km van de vergoeding voor commercieel vrachtverkeer voor effectief uitgevoerd vervoer tussen 01/01/2021 en 30/06/2021.

- Een intrekking van de annulatiekosten en reserveringskosten voor de rijpaden, van 01/01/2021 tot 30/06/2021.

De geraamde bedragen zullen worden gecorrigeerd op basis de bedragen die Infrabel werkelijk aanrekent aan de operatoren. Als de crisis aanhoudt, zal een nieuwe raming worden gemaakt voor een mogelijke verlenging van de maatregelen tot na 30 juni 2021.

"Het goederenvervoer per spoor is een toekomstgerichte oplossing voor onze economie, onze gezondheid en het milieu. Als we de doelstelling van de regering om het goederenvervoer per spoor tegen 2030 te verdubbelen, willen behalen, moeten we deze sector vandaag steunen, net zoals we dat al eerder deden voor het internationale reizigersvervoer. Het spoor is de ruggengraat van de mobiliteit van de toekomst. Ik zal er alles aan doen om het spoor te steunen in deze moeilijke tijden," besluit Georges Gilkinet.