22 jan 2021 12:42

COVID - De federale regering steunt internationale reizigerstreinen

Vandaag, vrijdag 22 januari 2021, heeft de beperkte ministerraad (Kernkabinet) op voorstel van vice-premier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet besloten om het internationale reizigersvervoer per spoor te steunen. Voor de periode van januari tot en met juni 2021 worden hogesnelheidstreinen en nachttreinen vrijgesteld van de heffingen voor de reservatie en het gebruik van het spoornetwerk. De middelen die de federale regering vrijmaakt, helpen de sector, die zwaar door de pandemie is getroffen en cruciaal is voor de internationale mobiliteit van morgen.

"De maatregelen van de afgelopen maanden om onze gezondheid te beschermen en de pandemie te bestrijden hadden grote gevolgen voor de spoorwegen. De inperking van het aantal internationale reizen leidde tot enorme verliezen voor het spoor, een sector die van cruciaal belang is voor de toekomst van onze mobiliteit,” zegt Georges Gilkinet. “De beslissing van de federale regering is belangrijk om faillissementen te voorkomen en om de toekomst voor te bereiden. Als minister van mobiliteit ben ik ervan overtuigd dat het spoor een centrale rol zal spelen in het post-COVID-tijdperk. We laten niemand achter. ”

 

Spoor cruciaal in relance en energie- en klimaattransitie

Spoorwegexploitanten worden hard getroffen door de coronacrisis, ook voor het internationale reizigersvervoer. Het verkeer en het aantal passagiers is sterk afgenomen, terwijl het perspectief op een terugkeer naar een normale situatie nog veraf is. Het voortbestaan van verschillende operatoren wordt daardoor bedreigd. Nochtans speelt het spoor een belangrijke rol bij de relance van ons land. De trein is ook cruciaal voor de omslag op vlak van energie en klimaat, die de federale regering en de Europese Commissie willen realiseren.

 

Ongeveer 4 miljoen euro steun aan internationale hogesnelheidstreinen en nachttreinen

Deze tijdelijke steunmaatregelen voor het internationale passagiersvervoer omvatten de dekking van de rijpadheffingen en annuleringskosten voor de eerste helft van 2021. Het gaat dan om het effectieve treinverkeer in België tussen 1 januari en 30 juni 2021. De betrokken exploitanten zijn zowel de maatschappijen die hogesnelheidstreinen aanbieden, zoals Eurostar, Thalys, ICE en TGV, als de operatoren die nachttreinen aanbieden, zoals Nightjet.

De maatregel impliceert een automatische vermindering van de facturen van Infrabel (derdebetalerssysteem). Dat is goed voor een totaalbedrag van ongeveer 4 miljoen euro. Via een specifiek Koninklijk Besluit komt er nu, in overeenstemming met de geldende Europese regels, een compensatie voor Infrabel. Mocht de crisis aanhouden, dan zal een nieuwe raming worden gemaakt voor een mogelijke verlenging van de maatregelen tot na juni 2021.

 

Vrijheid behouden

"Mobiliteit is een fundamentele vrijheid. Als we die vrijheid willen behouden, is deze steun aan het internationale reizigersvervoer per trein nodig. Het gaat om een sector met veel toekomst, zeker de nachttreinen, die een prima alternatief kunnen zijn voor vliegreizen.  Als minister van Mobiliteit  minister van Mobiliteit vind ik het belangrijk om nu de hulp te geven die nodig is om te pandemie door te komen,”  besluit Georges Gilkinet.