11 dec 2020 11:58

COVID19 - Tijdelijke rijbewijzen verlengd tot 30 september 2021

Vice-premier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft vandaag het Koninklijk Besluit voor de verlenging van de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen tot 30 september 2021 ondertekend. Hij zal het in de komende dagen ter ondertekening voorleggen aan de Koning voor publicatie in het Belgisch Staatsblad voor het einde van dit jaar. 

Sinds maart 2020 was er een grote impactop de procedures voor de rijbewijzen omwille van de coronacrisis. De belangrijkste problemen die zich voordoen, hebben te maken met het verstrijken van de termijnen voor documenten en certificaten.

Georges Gilkinet: "In overleg met mijn collega's, de regionale ministers van Mobiliteit, heb ik besloten de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen te verlengen om de pijnlijke gevolgen van de gezondheidscrisis zoveel mogelijk te verzachten. Ook al duurt het wat langer voor we naar een normale toestand kunnen terugkeren, toch hoop ik dat dit gebaar een opluchting kan zijn voor wie nu leert rijden.

Concreet verlengt dit Koninklijk Besluit de termijnen met betrekking tot:

  • alle tijdelijke rijbewijzen (M3, M12, M18, M36)
  • de geldigheidsduur van het praktijkexamen (3 jaar voor het aanvragen van een rijbewijs) en het theoretische examen (3 jaar voor het aanvragen van een voorlopig rijbewijs)
  • medische attesten (groepen 1 en 2 en voor een proefrijbewijs)
  • de intrekking van het rijbewijs door de gemeente (3 maanden)