24 okt 2006 09:12

Dag van de Verenigde Naties - 24 oktober

Dag van de Verenigde Naties - 24 oktober

Dag van de Verenigde Naties - 24 oktober

Brussel 23 oktober 2006 Ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties, op 24 oktober, bevestigt Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht het sterke engagement van België om de acties van de Verenigde Naties te ondersteunen, in het bijzonder in de domeinen van de vrede en veiligheid, van de ontwikkelingssamenwerking en van het bevorderen van de mensenrechten. " De Verenigde Naties spelen een essentiële rol in het versterken van de internationale betrekkingen gebaseerd op multilateralisme en respect van het internationaal recht, waarden die België, als stichtend lid van de VN, volledig onderschrijft. Ik hoop dat de aanwezigheid van België in de Veiligheidsraad in 2007-2008 ons land nog beter zal toelaten om mee te werken aan de verwezenlijking van deze doelstellingen," verklaarde Minister De Gucht. De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht wil ook eer betonen aan het leiderschap en de toewijding die Secretaris-Generaal Kofi Annan steeds aan de dag gelegd heeft aan het hoofd van de Verenigde Naties. Hij heeft er alle vertrouwen in dat zijn opvolger, Ban Ki-Moon, de Verenigde Naties zal leiden met dezelfde toewijding om de gemeenschappelijke belangen van de internationale gemeenschap te behartigen.