24 okt 2008 16:00

Dag van de Verenigde Naties 24 oktober

Ter gelegenheid van 24 oktober – Dag van de Verenigde Naties – wenst Minister De Gucht hulde te brengen aan het belangrijke werk van deze centrale multilaterale organisatie.

Ter gelegenheid van 24 oktober – Dag van de Verenigde Naties – wenst Minister De Gucht hulde te brengen aan het belangrijke werk van deze centrale multilaterale organisatie.

Dag van de Verenigde Naties 24 oktober Brussel, 24 oktober 2008 Ter gelegenheid van 24 oktober – Dag van de Verenigde Naties – wenst Minister De Gucht hulde te brengen aan het belangrijke werk van deze centrale multilaterale organisatie. De wereldwijde financiële crisis, de klimaatsverandering en de stijging van de wereldvoedselprijzen tonen eens te meer het belang van internationaal, multilateraal overleg en coördinatie aan. Uitdagingen van die omvang zouden alle landen van de wereld moeten aanzetten tot meer samenwerking. Spijtig genoeg is dit nog niet of alleszins onvoldoende het geval. Nationale oplossingen volstaan niet om deze uitdagingen effectief het hoofd te bieden, aldus Minister De Gucht. De voortrekkersrol van de VN is buitengewoon belangrijk. België heeft tijdens zijn niet-permanente lidmaatschap van de Veiligheidsraad dat in december afloopt, niet aflatend geijverd voor een versterking van de Verenigde Naties inzake conflictbeheersing en vredeshandhaving. Het heeft dit engagement ook vertaald in een bijzondere inspanning wat deelname aan militaire en civiele vredesoperaties op het terrein betreft, soms rechtstreeks onder VN vlag, maar ook door bij te dragen aan door regionale organisaties geleide operaties in een breder VN kader.