31 aug 2011 22:00

Is de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gierig ? Reactie van Minister Olivier Chastel

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel toont zich erg verbaasd over het artikel in Het Laatste Nieuws waarin België, op basis van de mening van de organisatie ONE van Bono (U2), wordt beschuldigd van gierigheid met betrekking tot de humanitaire crisis in de Hoorn van Afrika.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel toont zich erg verbaasd over het artikel in Het Laatste Nieuws waarin België, op basis van de mening van de organisatie ONE van Bono (U2), wordt beschuldigd van gierigheid met betrekking tot de humanitaire crisis in de Hoorn van Afrika.

Is de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gierig ? Reactie van Minister Olivier Chastel Brussel, 31 augustus 2011 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel toont zich erg verbaasd over het artikel in Het Laatste Nieuws waarin België, op basis van de mening van de organisatie ONE van Bono (U2), wordt beschuldigd van gierigheid met betrekking tot de humanitaire crisis in de Hoorn van Afrika. Sinds het begin van de crisis in de Hoorn van Afrika heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, als reactie op de oproepen van de internationale organisaties op het terrein, al 9 miljoen € vrijgemaakt op de begroting «humanitaire hulp». Deze 9 miljoen komen bovenop de bijna 30 miljoen € die in 2011 aan verschillende, in de Hoorn van Afrika aanwezige, internationale organisaties werden gestort, in het kader van de zogenaamde « core funding » (financiering van de algemene budgetten van humanitaire organisaties om een efficiënte werkorganisatie mogelijk te maken – zie onderstaande lijst) of van flexibele fondsen « België werd verschillende malen gecomplimenteerd, onder andere door de Verenigde Naties, voor haar beleid inzake core fundings, waardoor de internationale humanitaire organisaties crisissen beter, sneller en flexibeler kunnen worden aangepakt. De analyse en de rekenmethode van de NGO ONE zijn dus niet correct, aangezien ze geen rekening houden met alle gestorte bedragen ». « Daarenboven , » voegt Olivier Chastel hier nog aan toe, « lijkt het me hier niet om een wedstrijd tussen landen of privébedrijven te gaan, maar om het vinden van de beste en efficiëntste manier om iets te doen aan een extreme humanitaire crisis. En dat is wat wij proberen te doen, naast ons werk op alle andere terreinen, ook al staan die minder in de schijnwerpers ». Belgische bijdragen in 2011 ICRC 6 miljoen HCR 7 miljoen WFP (Fonds voor snelle reactie – IRA) 2 miljoen FAO (Fonds voor snelle reactie – SFERA) 2,8 miljoen OCHA 1 miljoen CERF (Centraal VN-fonds voor noodinterventies) 8,5 miljoen DREF (Disaster Relief Emergency Fund van het Rode Kruis en de Rode Halvemaan) 1 miljoen