01 mrt 2019 16:04

De douane bereidt zich voor en sensibiliseert de ondernemingen voor een harde brexit

29 maart nadert en de mogelijkheid op een harde brexit ook. De douane bereidt zich voor en blijft de ondernemingen actief sensibiliseren over hun toekomstige douaneformaliteiten.

Het enige verantwoorde is ons voor te bereiden op de worst case scenario. Onze douanediensten houden koers en zetten man/vrouw en macht in om Belgische ondernemingen tegen eind maart brexit-proof te maken.”: aldus Minister van Financien, Alexander De Croo.

Dit zijn de acties die de douane onderneemt:

• De douane lanceerde in januari een informatiecampagne richting de 20.000 bedrijven die nog geen EORI-nummer hadden. Het EORI-nummer is noodzakelijk om een douaneaangifte te kunnen opstellen. Deze 20.000 bedrijven kregen van ambtswege een EORI-nummer toegekend. Van deze 20.000 bedrijven reageerden 4.672 bedrijven positief. Een aanzienlijke stijging tegenover begin februari. Toen werden nog maar 3.646 positieve reacties geregistreerd.

• Eerstdaags zullen ongeveer 270 ondernemingen die een Belgisch btw-nummer dat gelinkt is aan een GB EORI-nummer door de douane gecontacteerd worden om een EORI-nummer in België aan te vragen, dat geldig is voor de hele EU. Het GB EORI- nummer vervalt immers bij een brexit. 

• Bijkomend plant de douane ook een informatiecampagne over de “vergunning laadplaats”. Dankzij deze vergunning kunnen goederen rechtstreeks vanuit het magazijn van een onderneming naar het kantoor van uitgang worden gebracht zonder dat ze het kantoor van uitvoer moeten passeren. Bijkomend voordeel is dat een eventuele fysieke verificatie in het magazijn van de onderneming kan plaatsvinden. Deze vergunning zorgt dus voor een aanzienlijke tijds-en kostenbesparing binnen het logistieke proces. 

• Los daarvan merkt de douane een toename van het aantal AEO aanvragen. De voorbije 6 maanden werden 34 AEO aanvragen geregistreerd. In dezelfde periode vorig jaar waren er maar 19. Dat is een stijging met 79%. Het concept van de erkende economische operator (Authorised Economic Operator) behelst een partnerschap met de douane om de volledige logistieke ketting te verzekeren en daardoor faciliteiten op het vlak van de douane te genieten voor gans de Europese unie.

• Bijkomende aangiftes, vragen uiteraard ook bijkomende ressources. Van de 386 geplande aanwervingen in het kader van de brexit zijn er momenteel 123 in dienst. Er zitten nog 91 wervingen in de pipeline waarvan er 10 tegen 29/3/2019 in dienst zullen zijn. In West -Vlaanderen zijn voor Zeebrugge 27 extra medewerkers en voor Oostende 15 extra medewerkers gepland.

• Ondernemingen met vragen kunnen terecht via https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit of het callcenter contacteren via het nummer: 0257 555 55.