02 feb 2023 17:12

DE EEDAFLEGGING VAN 24 FISCALE AMBTENAREN NAAR AANLEIDING VAN DE INWERKINGTREDING VAN OMZENDBRIEF

Op donderdag 9 februari leggen 24 gespecialiseerde fiscale ambtenaren de eed af in handen van de procureurs-generaal om samen te werken in de strijd tegen fiscale fraude. Deze ambtenaren kunnen worden ingezet in MOTEM's, multidisciplinaire onderzoeksteams.

Waar?  Gulden-Vlieslaan 87 bus 4, 1060 Brussel, Blok B 4de verdieping
Wanneer? Donderdag 9 februari om 12 uur.

VERLOOP

  • Inleiding dhr. Patrick Vandenbruwaene - Voorzitter van het College van procureurs-generaal.
  • Ondertekening omzendbrief COL MOTEM door de 5 procureurs-generaal.
  • Toelichting dhr. Vincent Van Peteghem - Minister van Financiën.
  • Toelichting dhr. Vincent Van Quickenborne - Minister van Justitie.
  • Toelichting dhr. Johan Delmulle - Procureur-generaal van Brussel.
  • Toelichting dhr. Hans D'Hondt - Voorzitter FOD Financiën.
  • Eedaflegging 24 fiscale ambtenaren. 

PRAKTISCH Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via sdaomp-press@just.fgov.be. U zal aan het onthaal ontvangen en begeleid worden naar de plaats waar de eedaflegging doorgaat. Na de eedaflegging bieden we u graag een drankje en een versnapering aan.