26 feb 2020 13:00

De federale Ombudsman onderzoekt het voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte

De federale Ombudsman start een onderzoek naar de manier waarop de FOD Financiën de burgers informeert die een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte (ook wel VVA genoemd) ontvangen. De klachten die hij ontvangt, brengen een reeks terugkerende problemen aan het licht. De federale Ombudsman wil weten of de FOD Financiën voldoende duidelijk en transparant is over de VVA. In 2019 ontvingen ongeveer 3.200.000 Belgen een VVA. De Ombudsman plant het onderzoeksrapport in de zomer van 2020 aan het federale parlement te bezorgen.

De federale ombudsman ontvangt regelmatig klachten over de voorstellen van vereenvoudigde belastingaangifte (VVA) van de FOD Financiën. Hij stelt vast dat veel mensen problemen ondervinden met gecodeerde of ontbrekende gegevens. Op die manier mislopen ze mogelijk bepaalde belastingvoordelen.

Guido Herman, federaal ombudsman: “De klachten die we ontvangen roepen veel vragen op over de informatie en transparantie. Welke gegevens moeten de burgers precies controleren? Zijn de gegevens volledig? En welke gegevens bevatten mogelijk fouten? Hoe worden kinderen ten laste toegewezen? De burgers hebben vertrouwen in de overheid en de VVA maakt het hen makkelijker om de aangifte te doen, maar ze hebben geen ijkpunten om te controleren of de automatisch ingevulde gegevens kloppen. De burgers blijven echter verantwoordelijk voor hun eigen belastingaangifte. Ze moeten weten dat, als ze niet reageren op de voorgestelde belastingberekening, dit wil zeggen dat ze akkoord gaan met het voorstel.”

Het aantal VVA’s dat de FOD Financiën uitstuurt is in 5 jaar tijd met meer dan 50% gestegen. In 2019 kregen ongeveer 3.200.000 burgers een voorstel voor een vereenvoudigde belastingaangifte. Het gaat voornamelijk om werknemers in loondienst met een stabiele fiscale situatie, gepensioneerden en mensen die een sociale uitkering ontvangen.

De federale Ombudsman onderzoekt hoe de FOD Financiën burgers die een voorstel voor een vereenvoudigde belastingaangifte ontvangen, informeert. Hij wil in het bijzonder weten of de overheidsdienst voldoende duidelijk en transparant is. Het onderzoek gebeurt in overleg met de FOD Financiën. De Ombudsman plant het onderzoeksrapport in de zomer 2020 aan het federale parlement te bezorgen.