18 apr 2016 19:24

De federale Ombudsman presenteert zijn jaarverslag 2015

Deze morgen hebben de federale Ombudsmannen Catherine De Bruecker en Guido Herman hun jaarverslag 2015 voorgesteld aan het Parlement. Twee problemen kregen hun bijzondere aandacht:
- de bescherming van de noden van gevangenen en het verzekeren van de veiligheid tijdens een staking (aanbeveling aan het Parlement)
- de fiscale regelgeving met betrekking tot kinderen ten laste is niet langer aangepast aan de nieuwe samenlevingsvormen (systemisch onderzoek)

De behandeling van individuele klachten is de hoeksteen van de werking van de federale Ombudsman. Problemen die terugkerend zijn, kunnen de aanzet zijn voor een structureel onderzoek, en uiteindelijk leiden tot het doen van aanbevelingen. In 2015 hebben Catherine De Bruecker en Guido Herman zeven aanbevelingen gedaan.

De eerste aanbeveling vraagt op korte termijn algemene en reglementaire maatregelen die verzekeren dat  niet alleen de bescherming van de rechten en noden van gedetineerden, maar ook de veiligheid tijdens een staking in een gevangenis worden verzekerd. De federale Ombudsman verwijst daarvoor naar de feiten vastgesteld op 22 oktober 2015 in de gevangenis van Vorst. Zowel de veiligheid van het personeel als die van de gedetineerden zelf, alsook de publieke veiligheid liepen groot risico.

Dit jaar ontving de federale Ombudsman ook een groot aantal klachten over de fiscale regelgeving met betrekking tot kinderen ten laste. Die regelgeving lijkt niet meer doelmatig om de nieuwe samenlevingsvormen gepast te verwerken zoals co-ouderschap, alleenstaande ouders met kinderen, feitelijk samengestelde gezinnen.

Daarom is de federale Ombudsman hierover een systemisch onderzoek gestart, waarvan de resultaten in het jaarverslag terug te vinden zijn. Het onderzoek heeft aangetoond dat de regelgeving dermate complex is geworden, dat de burger niet altijd nog het legitieme ervan begrijpt. Daarnaast genereert deze complexiteit een hoge kost en toepassingsmoeilijkheden voor de administratie en voor de juridische wereld. Catherine De Bruecker en Guido Herman wensen het debat hieromtrent te lanceren met als doel een gezinsfiscaliteit die eenvoudiger en transparanter is, gefocust op het belang van het kind.

De federale Ombudsman zoekt een oplossing voor de problemen die de burger heeft met een federale overheidsdienst. Iedereen kan gratis een beroep op hem doen via het nummer 0800 99 962 of door een klacht in te dienen via zijn website. Op voorwaarde dat hij het probleem eerst contact heeft opgenomen met de overheidsdienst zelf.

Het jaarverslag en de synopsis zijn beschikbaar op de website: www.federaalombudsman.be/nl/content/jaarverslag2015

Meer info of andere voorbeelden van klachten? Raadpleeg onze brochure: www.federaalombudsman.be/nl/brochure.