26 apr 2017 11:53

De FOD Financiën brengt deskundigen uit de hele wereld samen rond nieuwe technieken op het vlak van belastinginvordering

Afgelopen week ontving de FOD Financiën collega’s van belastingadministraties uit de hele wereld om ideeën uit te wisselen over innovatieve technieken inzake de inning en invordering van belastingen. Vertegenwoordigers van fiscale administraties uit 37 verschillende landen, lidstaten van de EU, het OESO-Forum on Tax Administration en de Intra-European Organisation of Tax Administrations, van Malta tot Singapore, waren in Brussel om best practices te delen op het vlak van gedragsinzichten, gebruik van big data en automatisering.


De FOD Financiën, onlangs bekroond tot meest innovatieve overheidsorganisatie van het jaar, schuift zich zo ook op het internationaal toneel naar voren als voortrekker en promotor van innovatie binnen de overheid. Een driedaags congres waaraan 280 deelnemers uit diverse overheden in binnen- en buitenland, vertegenwoordigers van de academische wereld en experten uit de private sector aan deelnemen, gaf hiervoor de aftrap.
Een succesvol project van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering rond de implementatie en evaluatie van gedragsinzichten in de communicatie met belastingschuldigen stond centraal op het internationaal event. Door de gekende aanmaningsbrief eenvoudiger te maken en er enkele nudges, technieken die inspelen op het betaalgedrag van de belastingplichtige, aan toe te voegen werd 27 miljoen euro aan personenbelasting sneller geïnd, waarvan 2,8 miljoen euro ook effectief structureel extra inkomsten. Het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de FOD Financiën en twee vooraanstaande gedragseconomen; Jan-Emmanuel De Neve (Universiteit Oxford) en Johannes Spinnewijn (London School of Economics).
De FOD Financiën zal in de toekomst verder gebruik maken van gedragsinzichten om het gedrag van de belastingplichtige in positieve zin te beïnvloeden. Ook andere diensten binnen de FOD zullen van nudging gebruik maken om de compliance verder te verhogen. Internationale samenwerkingsverbanden binnen de Europese Unie, de OESO FTA en IOTA en bilaterale samenwerking met landen zoals Australië of Nieuw-Zeeland kunnen deze thema’s nog verder uitspitten.