05 sep 2008 15:51

De Follow-up groep voor het EU-voorzitterschap in 2010 komt bijeen

Op donderdag 4 september kwam de "Follow-upgroep" bijeen onder het voorzitterschap van Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken. De groep werd in juli opgericht en leidt de voorbereiding van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010.

Op donderdag 4 september kwam de "Follow-upgroep" bijeen onder het voorzitterschap van Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken. De groep werd in juli opgericht en leidt de voorbereiding van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010.

De « Follow-up groep » voor het EU-voorzitterschap in 2010 komt bijeen onder het voorzitterschap van Olivier Chastel Brussel, 5 september 2008 Op donderdag 4 september kwam de "Follow-upgroep" bijeen onder het voorzitterschap van Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken. De groep werd in juli opgericht en leidt de voorbereiding van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010. Op voorstel van eerste minister Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel, gaf de ministerraad van 4 juli 2008 de "Follow-upgroep" de opdracht om het programma en de organisatie van het Belgische voorzitterschap voor te bereiden en er de leden van de federale regering en die van de gewesten en gemeenschappen bij te betrekken. In deze tweede vergadering werd er een balans opgemaakt van het werk in de budgetwerkgroep en dat van de "Task Force". Die laatste moet het Europese project dichter bij de burger brengen door acties op drie vlakken: raadpleging van het middenveld, informatie voor het grote publiek en het promoten van Europa. Olivier Chastel had ook al een eerste gedachtewisseling met de leden van de groep over het programma van het voorzitterschap en de timing van de voorbereiding. Die moet rekening houden met de verschillende belangrijke data op de Europese agenda en de grote internationale vergaderingen die tijdens het Belgische voorzitterschap vallen. Tot slot heeft de "Follow-up groep" de ontmoeting voorbereid die de staatssecretaris zal hebben op 24 september in Madrid met zijn Spaanse en Hongaarse collega's in het kader van een bijkomst van het triovoorzitterschap.