19 dec 2007 13:32

De Gucht: Kosovodossier in New York in een dubbele impasse

De Gucht: "Kosovo-dossier in New York in een dubbele impasse"

De Gucht: "Kosovo-dossier in New York in een dubbele impasse"

De Gucht: "Kosovo-dossier in New York in een dubbele impasse" Brussel, 19 december 2007 Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht gaf volgend commentaar op de Veiligheidsraaddiscussie over Kosovo: "De discussie van vandaag in de Veiligheidsraad maakt duidelijk dat het Kosovo-dossier in een dubbele impasse zit. De tussenkomsten van de Servische Eerste Minister en de Kosovaarse President bevestigen dat de standpunten van beide partijen, na nieuwe maanden van intense onderhandelingen op het hoogste niveau, onoverbrugbaar zijn. Verder onderhandelen heeft dan ook geen zin. Bovendien blijven ook de standpunten van de leden van de Veiligheidsraad ver uiteen liggen. Na twee jaren van intense discussies en een missie onder Belgisch Voorzitterschap van de Raad naar de regio, is er in de Veiligheidsraad geen uitzicht op een oplossing voor de status van Kosovo." Minister De Gucht betreurt deze impasse, des te meer omdat België, als lid van de Veiligheidsraad geen kans onbenut heeft gelaten om dit dossier vooruit te helpen: "We moeten de realiteit onder ogen durven zien. Het behoud van het status quo is geen optie. De Europese Unie en NAVO moeten nu hun verantwoordelijkheden opnemen. Ik verheug me erover dat beide organisaties vorige week hebben beslist klaar te staan om dit ook te doen." De minister bevestigde dat België actief zal blijven meewerken aan de tenuitvoerlegging van deze beslissingen, die het Euro-Atlantisch perspectief van Servië en Kosovo bevestigen.