17 jul 2014 17:17

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn jaarverslag 2013 gepubliceerd

De adviezen van de Raad beïnvloeden op meerdere vlakken het leven van iedereen. De huisarts, onder andere, vindt er nuttige informatie die op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen berust om de vragen van zijn patiënten te beantwoorden. Daarom krijgt u dit jaar een jaarverslag in handen dat anders is dan andere jaren: deze keer hebben we de adviezen die we in 2013 hebben gerealiseerd voorgesteld vertrekkend vanuit het verhaal van een huisdokter en zijn patiënten. Aan de hand van hun ervaringen, interesses en de vragen die zij zich stellen, lichten we de adviezen van de HGR toe en laten we zien hoe deze adviezen te maken hebben met het dagelijks leven van jan en alleman.

Daarnaast gaat het rapport in op enkele van onze realisaties uit 2013 zoals de vernieuwing van het College, de Algemene vergadering rond het thema “Volksgezondheid en Duurzame ontwikkeling” en het behalen van het HON-certificaat. Deze laatste getuigt van de betrouwbaarheid van de informatie verspreid via de website van de HGR.

Naast realisaties heeft de Raad ook zijn doelstellingen voor 2014 verwoord. Zo wordt de applicatie e-Expert, waarbij experts zelf online hun gegevens en hun belangenverklaring kunnen ingeven, opengesteld voor alle experts die met de FOD samenwerken.

In 2014 werd het expertennetwerk vernieuwd. Tegelijk werd het aantal benoemde experten uitgebreid tot 300. Het is meer dan ooit essentieel om het expertennetwerk te motiveren en te dynamiseren.

De HGR licht in zijn jaarverslag ook zijn strategische en operationele doelstellingen verder toe.

U vindt het jaarverslag op onze website: http://tinyurl.com/HGR-jaarverslag2013. Wenst u een papieren exemplaar of wordt u graag op de hoogte gehouden van onze publicaties, dan kunt u een mailtje sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.