07 nov 2013 17:29

De invoering van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca

Sinds 4 november 2013 kunnen producenten van onderdelen van een geregistreerd kassasysteem de certificatie van die producten aanvragen bij de FOD Financiën. Daarmee is de eerste stap gezet voor de invoering van de kassasystemen op het terrein.

In 2014 kan elke horeca-uitbater vrijwillig beslissen een GKS te gebruiken en op die manier genieten van een sociale lastenverlaging. Pas vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van een GKS verplicht in de horecazaken die 10 % of meer van hun omzet realiseren door verbruik ter plaatse.

Financiën zet alle middelen in om een snelle certificatie mogelijk te maken. Toch is het mogelijk dat slechts enkele modellen tegen eind dit jaar gecertifieerd en geproduceerd zullen zijn. Daarom werkt de regering momenteel aan een overgangsmaatregel.

Sinds 2010 levert de FOD Financiën  constant inspanningen om maximaal aanwezig te zijn op het terrein en zo correct en snel mogelijk te informeren.

Deze inspanningen zullen worden verdergezet in de komende maanden om de invoering van de systemen maximaal te ondersteunen.

Voor  vragen  over de implementatie van het GKS in de horeca en de bijhorende sociale maatregelen, kan men  terecht:

  1. Op het infoweb GKS waar  informatie staat over het waarom, wanneer en de werking van het GKS. Deze site wordt constant bijgewerkt op basis van de voortgang van het project en vragen  van het publiek. Via de RSS-feed blijft men op de hoogte van de updates van de site. Nuttige informatie  voor collega’s en vrienden kan  meteen gedeeld worden via de facebook-share op de site.
  2. Tijdens de horecabeurs in Gent van 17 tot en met 21 november 2013. Op de stand van de FOD Financiën zal steeds iemand ter beschikking van de horeca-uitbaters staan voor het beantwoorden van alle vragen. Op 18, 19 en 21 november zullen de projectleiders persoonlijk aanwezig zijn op de stand om  producenten en dealers die nog vragen hebben over de certificatieprocedure te beantwoorden.
  3. Op de informatiesessies die Horeca Vlaanderen,  net als in 2012,  opnieuw organiseert in alle Vlaamse provincies. Medewerkers van de FOD Financiën en van de RSZ zijn aanwezig als spreker om informatie te verschaffen en vragen te beantwoorden. Inschrijven voor deze sessies doet u via de site van Horeca Vlaanderen.
  4. Op de site van de FOD Financiën waar de antwoorden staan op de meeste gestelde vragen.