10 jun 2014 13:20

Is de jodiuminname via de voeding in België nog altijd onvoldoende?

Op verzoek van de FOD Volksgezondheid heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zich over de huidige jodiumstatus van de Belgische bevolking gebogen. De resultaten van recente studies werden bestudeerd evenals de initiatieven die sinds een twintigtal jaar in België worden genomen om de jodiuminname te normaliseren. Tot op vandaag was deze inname als onvoldoende beschouwd om volledig aan de menselijke behoefte aan dit essentiële nutriënt te voldoen.

De huidige situatie

De HGR stelt met genoegen vast dat de jodiumstatus van de Belgische bevolking verbeterd is en in het bijzonder die van kinderen in de schoolgaande leeftijd (8 tot 12 jaar) die nu voldoende jodium innemen voor een harmonieuze lichamelijke en intellectuele ontwikkeling. De situatie is echter nog steeds niet genormaliseerd voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd en zwangere vrouwen. Na een kritische analyse en nauwkeurig onderzoek van de verschillende gegevens doet de HGR de volgende aanbevelingen:

Voor gezondheidswerkers en het brede publiek

 • De verzamelde informatie verspreiden over de huidige gegevens in verband met de jodiumstatus in België en over hoe men op een natuurlijke manier aan de jodiumbehoefte kan voldoen, met name door jodiumrijke voedingsmiddelen te verbruiken en bij de bereiding van gerechten matig gejodeerd zout (10 tot 15 mg/kg) te gebruiken.
 • Ervoor zorgen dat de gezondheidswerkers die instaan voor doelgroepen met een meer precaire jodiumstatus zoals zwangere en lacterende vrouwen juist gedoseerde jodiumsupplementen aanraden (dagelijkse aanvullende jodiuminname tussen 150 en 200 µg).

Voor de betrokken sectoren

 • vermijden dat de voedings- en horecasector op een ongecontroleerde en ongeschikte manier jodium in de voedselketen brengen.
 • Ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van gejodeerd zout in de handel tegen een competitieve prijs gegarandeerd wordt.
 • Het programma voor het gebruik van jodiumverrijkt zout in bakkerijproducten ongewijzigd blijven handhaven (15 mg/kg) met een uitbreiding naar alle bakkerijen en dit op een vrijwillige basis.
 • Ervoor zorgen dat de aanbevelingen inzake het toevoegen van jodium aan gecommercialiseerde voedingsproducten voor pasgeborenen en kinderen goed worden toegepast, zodat de totale jodiuminname overeenstemt met de aanbevelingen voor deze leeftijdsgroepen.

Voor de gezondheidsautoriteiten en de verantwoordelijken voor wetenschappelijk onderzoek in België

 • Ervoor zorgen dat alle bevoegde gezondheidsautoriteiten in de gemeenschappen en gewesten van België een coherent gezondheidsbeleid in verband met jodium aannemen.
 • Dringend een toezichtprogramma opzetten om het gebruik van gejodeerd zout in enerzijds bakkerijproducten en anderzijds het huishouden in kaart te brengen.
 • Dringend een toezichtsprogramma opzetten om de jodiuminname bij zwangere vrouwen te documenteren en de bronnen voor jodiuminname te analyseren.
 • Deelnemen aan lopende besprekingen op Europees niveau over het in kaart brengen van de jodiuminname in de lidstaten, met een bijzondere focus op de zwangere vrouw.
 • Om de 5 jaar een toezichtsprogramma opzetten naar de jodiumstatus van de Belgische bevolking.

Het volledige advies nr. 8913 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://tinyurl.com/HGR-8913-jodium.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

De experten:

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be .