29 okt 2013 17:33

De Koninklijke Bibliotheek van België verwerft een onbekend portret van Paul Verlaine

De Koninklijke Bibliotheek van België kon een uitzonderlijke tekening kopen: een onbekend portret van de dichter Paul Verlaine door Jehan Rictus, een hevig anarchist, auteur van Les Soliloques du pauvre.

Jehan Rictus, een populair karikaturist en een intimus en vriend van Toulouse-Lautrec en Aristide Bruant, ontmoette Verlaine in het cabaret Le Chat noir. Ze waren vaste gasten van dezelfde kroegen in het Quartier latin in Parijs en tussen twee glazen absint door liepen ze elkaar tegen het lijf bij de krant La Plume. Ze hadden waardering voor elkaar. Dit portret van de auteur van Romances sans paroles dateert van 1895, een periode waarin de ‘Prins der dichters’, die gold als de grootste Franse schrijver sinds de dood van Victor Hugo, zich als een zwijgzame oude faun voortsleepte van het café Procope naar het café François Ier, heen en weer geslingerd tussen twee harpijen met wie hij zijn laatste jaren optrok: Eugénie Krantz, een venijnige, achterbakse en opvliegende vrouw, en Philomène Boudin, een onbestemde prostituee. Enkele maanden eerder gaf Verlaine in België een reeks lezingen die de fijnste geletterden van ons vlakke land in bittere bewoordingen bekritiseerden. Eén jaar later volgden honderden mensen zijn lijkstoet naar de begraafplaats Les Batignolles.

Bernard Bousmanne, conservator van de afdeling Handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België, verklaarde: ‘Deze aanwinst is een uitzonderlijke verrijking voor de bibliotheek en zal ondermeer te bezichtingen zijn in de tentoonstelling die we in samenwerking met Stichting Mons 2015, Europese Culturele Hoofdstad wijden aan de Franse dichter Paul Verlaine, onder de titel Verlaine, cel nr. 2. Dichterlijke onrust. De bezoekers kunnen er bijna 150 meestal onuitgegeven of weinig bekende documenten ontdekken.’

U vindt meer informatie en afbeeldingen in hoge resolutie ter illustratie van uw artikel op www.kbr.be, rubriek ‘pers’. In dezelfde rubriek vindt u ook een dossier over de samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Mons 2015.
 

Contactpersoon voor de pers

Davina Luyten / davina.luyten@kbr.be +32-(0)2-519.55.98

De Koninklijke Bibliotheek van België bewaart sinds 1966 alle door Belgische auteurs uitgegeven publicaties. Op die manier wist ze een indrukwekkende verzameling van meer dan 6 miljoen gedrukte werken aan te leggen. Daarnaast bewaart ze tal van historische en kostbare boeken, handschriften, kranten, tijdschriften, prenten, partituren, munten en penningen, gravures enzovoort. Haar wettelijke opdracht bestaat er meer bepaald in al die rijkdommen te verzamelen, onder optimale omstandigheden te bewaren en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten. Ze maakt haar collecties toegankelijk via verschillende kanalen, onder meer via haar digitale bibliotheek Belgica (http://belgica.kbr.be/) of via de vele activiteiten die ze organiseert voor het grote publiek, i.e. tentoonstellingen, rondleidingen, workshops, colloquia, concerten enzovoort. Sinds oktober 2010 beschikt de Bibliotheek ook over een permanente tentoonstellingsruimte, LIBRARIUM, gewijd aan de geschiedenis van het boek en het schrift. Tot slot geeft ze jaarlijks meerdere publicaties uit met als doel het publiek vertrouwd te maken met de instelling, haar collecties en het onderzoek dat er door wetenschappers wordt gevoerd.

Koninklijke Bibliotheek van België
Kunstberg / Keizerslaan 2 – 1000 Brussel
www.kbr.be