04 feb 2005 01:00

De Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, heeft op 2 februari jongstleden dhr. Koïchiro Matsuura ontvangen, Directeur Generaal van de Unesco.

De Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, heeft op 2 februari jongstleden dhr. Koïchiro Matsuura ontvangen, Directeur Generaal van de Unesco.

De Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, heeft op 2 februari jongstleden dhr. Koïchiro Matsuura ontvangen, Directeur Generaal van de Unesco.

Brussel, 03/02/2005. De Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, heeft op 2 februari jongstleden dhr. Koïchiro Matsuura ontvangen, Directeur Generaal van de Unesco. M. Matsuura bracht een officieel bezoek aan België. Naar aanleiding van dit bezoek bevestigde de Minister van Buitenlandse Zaken dat hij erop zou toezien dat België de Unesco Conventie van 1970 ratificeert en zo snel mogelijk in werking laat treden. Deze Conventie behelst de maatregelen die moeten genomen worden om de import, de export en de transfer van onwettig bezit van cultureel erfgoed te verbieden en te verhinderen. De recente uitzonderlijke inbeslagneming van Afrikaanse kunst op de luchthaven van Roissy (Parijs), waar meer dan 800 stukken op doorreis ontdekt werden, komende van Nigeria en met België als bestemming, heeft eens te meer aangetoond dat ons land deze Conventie dringend moet aannemen.