24 apr 2023 15:44

De Nutri-Score evolueert ter bevordering van gezondere voedingskeuzes

Als onderdeel van de transnationale governance van Nutri-Score heeft de stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zwitserland) de herziening van het algoritme afgerond. De aanbevelingen van het wetenschappelijk comité voor dranken zijn goedgekeurd op 30 maart 2023. Ook Finland, dat als waarnemer deelneemt aan de governance, heeft laten weten groot voorstander te zijn van de wetenschappelijk gefundeerde aanpassing van het algoritme van Nutri-Score. Door het gewijzigde algoritme beoordeelt Nutri-Score voedingsmiddelen en dranken nog beter in lijn met de belangrijkste voedingsrichtlijnen van Europese landen om zo consumenten te helpen  keuzes te maken die beter zijn voor de gezondheid. De  landen die Nutri-Score hebben ingevoerd  besteden specifieke aandacht aan het begeleiden van het bedrijfsleven en  consumenten in het proces van de aanpassing van het Nutri-Score-algoritme.

Nieuwe wijzigingen in het Nutri-Score algoritme voor dranken

Na de goedkeuring van de wijzigingen in Nutri-Score voor vaste voedingsmiddelen in juli 2022 heeft het wetenschappelijk comité in haar recente rapport aanbevelingen gedaan voor het wijzigen van het algoritme voor dranken op basis van sterk wetenschappelijk bewijs en naar aanleiding van verzoeken van belanghebbenden. Deze wijzigingen zijn in lijn met de belangrijkste volksgezondheidsinzichten. Door de aanpassingen voor dranken kunnen de volgende hoofddoelen worden gerealiseerd in betere samenhang met de voedingsrichtlijnen:

  1. Harmonisatie van het algoritme, waarbij alle dranken die bedoeld zijn om te drinken consistent in de categorie dranken worden geclassificeerd. Daardoor worden melk, op melk gebaseerde dranken en plantaardige dranken in het algoritme opgenomen, maar vallen magere en halfvolle melk in betere classificatie, zodat er onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende soorten melk op basis van het vetgehalte en er ook onderscheid kan worden gemaakt tussen ongezoete en gezoete melkdranken.
     
  2. Beter onderscheid op basis van de nutritionele samenstelling en het suikergehalte van dranken, met name voor dranken met een laag suikergehalte, en aanpassing van het algoritme om te voorkomen dat de voedingsmiddelenindustrie wordt gestimuleerd kunstmatige zoetstoffen te gebruiken om de Nutri-Score van dranken te verbeteren.
     
  3. Handhaving van de exclusieve positie van water – zijnde de enige drank die wordt aanbevolen door de internationale gezondheidsinstanties – als enige drank met een A-classificatie.
     
  4. Handhaving van een min of meer vergelijkbare classificatie van vruchtensappen en nectars (inclusief smoothies) zoals in het oorspronkelijke algoritme, is door de experts passend geacht in het licht van wetenschappelijke literatuur.

Een efficiënt berekeningsalgoritme dat is aangepast aan de verschillende Europese landen

Op basis van de aanbevelingen van het wetenschappelijk comité en na de goedkeuring van de twee rapporten door de stuurgroep zal het vernieuwde algoritme, worden geïmplementeerd. Dit zal zorgen voor een doeltreffender classificering van voedingsmiddelen in lijn met de voedingsrichtlijnen van de verschillende Europese landen.


Door de aanpassingen zal Nutri-Score consumenten, waaronder consumenten met beperkte voedingskennis, nog beter kunnen helpen om de nutritionele samenstelling van voedingsmiddelen en dranken te vergelijken. Als zodanig ondersteunt Nutri-Score gezondere keuzes, en versterkt het voedingsbeleid ter voorkoming van chronische ziekten.

Volgende stappen voor de implementatie van het vernieuwde algoritme

De landen die Nutri-Score al hebben geïmplementeerd, zullen hun nationale procedure opstarten om het vernieuwde algoritme formeel in te voeren. Om consistentie tussen de verschillende landen te waarborgen, zijn de landen overeengekomen om het nieuwe algoritme gecoördineerd te implementeren, zodra de aanpassing van de regelgeving in de landen eind 2023 zijn afgerond. Daarna start een periode van twee jaar waarin de marktpartijen de Nutri-Score op hun producten kunnen aanpassen. De wijzigingen van het algoritme voor vaste voeding en dranken zijn toegevoegd aan de gebruiksvoorwaarden van Nutri-Score.

Zowel het rapport zelf als de gebruiksvoorwaarden worden vandaag gepubliceerd, zodat geïnteresseerde marktpartijen de aanpassingen al kunnen voorbereiden. Daarnaast zullen de betrokken landen een document met veelgestelde vragen over Nutri-Score en een Excel-berekeningssheet opstellen, dat nog vóór de zomer beschikbaar zal worden gesteld. Om deze implementatie te faciliteren, worden marktpartijen ondersteund door de bevoegde autoriteiten in de betrokken landen en volgt specifieke communicatie over de wijzigingen om consumenten naar de juiste keuze te leiden.