05 apr 2006 12:36

De officiële ontwikkelingshulp van België loopt op tot 0,53 % BNI

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker uit zijn tevredenheid met de resultaten 2005 van de officiële ontwikkelingshulp van België. De doelstelling van 0,7% tegen 2010 is in zicht : de officiële ontwikkelingshulp van België is van 0,41% in 2004 gestegen tot 0,53% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) in 2005.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker uit zijn tevredenheid met de resultaten 2005 van de officiële ontwikkelingshulp van België. De doelstelling van 0,7% tegen 2010 is in zicht : de officiële ontwikkelingshulp van België is van 0,41% in 2004 gestegen tot 0,53% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) in 2005.

De officiële ontwikkelingshulp van België loopt op tot 0,53 % BNI Brussel, 4 april 2006. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker uit zijn tevredenheid met de resultaten 2005 van de officiële ontwikkelingshulp van België. De doelstelling van 0,7% tegen 2010 is in zicht : de officiële ontwikkelingshulp van België is van 0,41% in 2004 gestegen tot 0,53% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) in 2005. De cijfers van de officiële ontwikkelingshulp zullen dinsdag 4 april worden gepubliceerd door de OESO; de uitgaven van België, in de boekhouding opgenomen volgens de criteria van het Ontwikkelingshulpcomité (DAC) van de OESO zijn van 1178 miljoen € in 2004 gestegen tot 1589 miljoen € in 2004, namelijk een verhoging van 17,2%. Deze stijging is enerzijds te wijten aan een reële en belangrijke stijging van het federaal budget van de Ontwikkelingssamenwerking en anderzijds aan schuldenverminderingen. Het budget van de Ontwikkelingssamenwerking is van 732 miljoen € in 2004 gestegen tot 864 miljoen € in 2005. De schuldenverminderingen bedroegen 169,5 miljoen € in 2004 en 383,01 miljoen € in 2005. De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, verenigt 30 lidstaten, allen verbonden aan de democratie en aan de markteconomie. Haar werken bedekken het hele economische en sociale gebied, van de macro-economie tot het onderwijs, tot de ontwikkeling en tot de wetenschap en de vernieuwing. Het Ontwikkelingshulpcomité (DAC) van de OESO is de eerste internationale instantie belast met de bepaling van de goede praktijken inzake ontwikkelingshulpbeleid. Met 0,53% van het Bruto Nationaal Inkomen gewijd aan officiële ontwikkelingshulp in 2005, is België op de goede weg om 0,7% te bereiken in 2010. Minister Armand De Decker verklaart dat hij erover zal blijven waken dat België de koers bewaart naar de doelstelling van 0,7%, onafhankelijk van de evolutie van de schuldenverlichtingen. Het federaal budget 2006 van de Ontwikkelingssamenwerking werd vastgelegd op 901.000.000 €, wat een verhoging betekent van 12,5% in verhouding met het startbudget van 800.934.000 € dat was goedgekeurd voor 2005. Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be