12 feb 2021 09:52

De ombudsmannen roepen op om internet als een basisbehoefte te erkennen

Het netwerk van Belgische ombudsmannen vraagt aan de federale, regionale en lokale overheden om van internettoegang een basisrecht te maken, zoals water, aardgas en elektriciteit. De coronacrisis heeft de digitalisering van de samenleving nog versneld. Burgers hebben steeds vaker het internet nodig.  De ombudsmannen vinden bijgevolg dat toegang tot het internet als een basisbehoefte beschouwd moet worden en niet langer als een toegang tot ontspanning en informatie.

Telewerk, afstandsonderwijs, contacten met de overheid, sociale contacten … Meer en meer aspecten van ons dagelijks leven verlopen online. Toegang tot het internet is nooit zo belangrijk geweest als vandaag. De digitalisering maakt het leven makkelijker, zorgt voor verbeteringen en schept tal van mogelijkheden, zowel voor de private als de publieke sector.

Bron van ongelijkheden

Maar met de digitalisering nemen ook de ongelijkheden toe: niet iedereen heeft de middelen, het materiaal of de vaardigheden om zaken online te regelen.

Het is een probleem dat de federale Ombudsman al geruime tijd aankaart, ook bij het Parlement: de digitalisering zet de toegankelijkheid van de dienstverlening van de federale overheid onder druk. Samen met zijn collega-ombudsmannen stelt hij vast dat veel burgers geen gebruik kunnen maken van diensten die uitsluitend digitaal zijn.  

Basistoegang voor elk gezin

Het netwerk van ombudsmannen, waarvan de federale Ombudsman lid is, roept daarom de federale, regionale en lokale overheden op om internettoegang als een basisbehoefte te erkennen. Het netwerk heeft hierover een resolutie aangenomen die een betaalbare basistoegang tot een kwaliteitsvolle internetverbinding vraagt voor elk gezin.

Het is uitermate belangrijk dat het internet niet langer beschouwd wordt als een kanaal voor ontspanning en informatie, maar als een maatschappelijke noodzaak.

Bescherming in geval van afsluiting

Voor andere basisbehoeften zoals water, aardgas en elektriciteit bestaat het voordeel dat er specifieke regels zijn om burgers die in sociaal en/of economisch moeilijke omstandigheden leven te beschermen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bescherming tegen het afsluiten van de levering.

Voor de ombudsmannen moet internettoegang als een basisbehoefte erkend worden en dezelfde bescherming genieten.  

Een netwerk van onafhankelijke ombudsmannen

Het netwerk van Belgische ombudsmannen is een vereniging van een 30-tal ombudsmannen uit de publieke en private sector: federaal, gewesten en gemeenschappen, (overheids)bedrijven, steden en gemeenten.

Alle ombudsmannen uit het netwerk zijn onafhankelijk en neutraal. Ze onderzoeken klachten die burgers en consumenten hen signaleren. Hun tussenkomst is gratis.

> Lees de resolutie van het netwerk

> Ga naar de website van het netwerk van de ombudsmannen