19 sep 2006 13:19

De OVSE erkent het Transnistrische onafhankelijkheidsreferendum niet, aldus de Voorzitter De Gucht

De OVSE erkent het Transnistrische onafhankelijkheidsreferendum niet, aldus de Voorzitter De Gucht die herinnert aan zijn verklaring van juli.

De OVSE erkent het Transnistrische onafhankelijkheidsreferendum niet, aldus de Voorzitter De Gucht die herinnert aan zijn verklaring van juli.

De OVSE erkent het Transnistrische onafhankelijkheidsreferendum niet, aldus de Voorzitter De Gucht die herinnert aan zijn verklaring van juli. BRUSSEL, 18 september 2006 - De OVSE erkent het onafhankelijkheidsreferendum niet dat op 17 september in de Transnistrische regio van Moldavië is georganiseerd, aldus OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, die herinnert aan zijn verklaring van juli. "Wij hebben sinds het begin aangeduid dat we geen steun zullen geven aan een unilateraal referendum dat de territoriale integriteit van de Moldavische Republiek in gevaar brengt," zei de Voorzitter. "Een referendum over de toekomstige status van Transnistrië is wel mogelijk, maar eerst moet er een politieke oplossing bereikt worden aan de onderhandelingstafel en moet er aan alle voorwaarden voor een vrije en eerlijke stemming worden voldaan." In 1993 richtte de OVSE een Missie op in Moldavië om de partijen bij te staan in het consolideren van de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Moldavische Republiek, met inachtname van de speciale status van de Transnistrische regio. De kiezers in Transnistrië moesten de volgende twee vragen beantwoorden: (1) steunen zij de onafhankelijkheid van de `Transnistrische Moldavische Republiek" en daaropvolgend de vrije toetreding van Transnistrië tot de Russische Federatie, of (2) overwegen zij het verwerpen van de onafhankelijkheid van de "Transnistrische Moldavische Republiek" en wensen ze deel te worden van de Moldavische Republiek. "Het tendentieuze karakter van deze vragen en het gebrek aan elementaire voorwaarden voor een vrije en eerlijke stemming in de regio, zoals persvrijheid, vrijheid van vereniging en politiek pluralisme, bepalen vooraf de resultaten van deze oefening" stelde Minister De Gucht. Hij voegde er aan toe: "Ik vrees dat een dergelijk referendum de situatie in de regio nog zal bemoeilijken. Ik vraag de Transnistrische autoriteiten om deze idee van referenda te laten varen en opnieuw toe te treden tot het onderhandelingsproces".