06 jan 2006 16:36

De privé-sector en de strijd tegen Aids

Op maandag 9 januari ontmoet Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker de voorzitter van de GBC ( Global Business Coalition on HIV/AIDS), Richard Holbrooke.

Op maandag 9 januari ontmoet Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker de voorzitter van de GBC ( Global Business Coalition on HIV/AIDS), Richard Holbrooke.

De privé-sector en de strijd tegen Aids: Armand DE DECKER ontmoet Richard Holbrooke Brussel, 06 januari 2006 Op maandag 9 januari ontmoet Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker de voorzitter van de GBC ( Global Business Coalition on HIV/AIDS), Richard Holbrooke. Richard Holbrooke was de onderhandelaar van het Vredesakkoord van Dayton in 1995 en was eveneens de Permanente Vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tussen 1994 en 1996. Deze ontmoeting had als doel te debatteren over de essentiële rol van de privé-sector in de strijd tegen HIV/AIDS. De Global Business Coalition on HIV/AIDS verenigt meer dan 203 ondernemingen over de hele wereld en werd gekozen als "focaal punt" van de zakenwereld om deel te nemen, naast de Lidstaten, de internationale Organisaties (UNAIDS, WHF, UNICEF) en de NGO's die de gemeenschap van de zieken vertegenwoordigen, aan het Global Fund for the Fight against HIV/AIDS, Tuberculosis & Malaria ( het Global Fund of Wereldfonds) opgericht in 2001 op initiatief van de G-8. Volgens de GBC kan de privé-sector veel meer bijdragen dan enkel een financiële steun. Door hun kennis te verenigen, kunnen de ondernemingen waarachtige bondgenoten worden van de NGO's en de overheden in de strijd tegen AIDS. Richard Holbrooke, die de onderhandelaar was van het Vredesakkoord van Dayton in 1995 en de Permanente Vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tussen 1994 en 1996, is op dit ogenblik Voorzitter en CEO van de GBC. Hij zal eveneens verschillende Belgische ondernemingen ontmoeten tijdens een lunch georganiseerd op initiatief van de Speciale Gezant voor de strijd tegen Aids, Michel Lastschenko. Het doel van deze lunch is deze ondernemingen uit te nodigen om zich bij de associatie te voegen en bij te dragen aan de internationale mobilisatie tegen HIV/AIDS, Tuberculose en Malaria. In België zijn momenteel enkel Suez-Tractebel en DHL-Belgium lid van de GBC. De ontmoetingen van maandag 9 januari kunnen andere Belgische ondernemingen ertoe brengen om deze twee te vervoegen. Voor Armand De Decker speelt de privé-sector een centrale rol in het ontwikkelingsproces. De privé-sector betrekken bij het nastreven van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD's) vormt van nu af aan één van zijn prioriteiten. De belangrijkste figuren van de GBC zijn naast Richard Holbrooke, Sir Mark Moody Stuart (Voorzitter van Anglo-American), de heer Bertrand Colomb (Voorzitter van Lafarge) en bij de raad van bestuur van het Wereldfonds de heer Rajat Gupta (Vice-Voorzitter McKinsey New York) en de heer Brian Brink (Vice-Voorzitter Anglo-American) AIDS en de privé-sector zijn twee essentiële en complementaire thema's in het Belgische ontwikkelingssamenwerkingbeleid. Gezien in 2004, 40 miljoen mensen drager waren van het HIV-virus en meer dan 3 miljoen eraan zijn gestorven, maakt "het stoppen van de verspreiding van HIV/AIDS en het aantal besmettingen keren op wereldschaal tegen 2015" (doelstelling 6 van de MOD's) deel uit van de hoofddoelstellingen van België. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking besteedt bijna 25 miljoen € aan de strijd tegen aids. (cijfers 2002). Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be