30 mrt 2018 18:07

De Raad van State heeft drie beroepen verworpen met betrekking tot de geregistreerde kassasystemen

In drie arresten van 21 maart 2018 verwerpt de Raad van State beroepen die werden ingediend tegen de drempel van 25.000 € omzetcijfer in horeca-uitbatingen. Wanneer een uitbating deze drempel overschrijdt, is ze verplicht om een dergelijke kassa te plaatsen.

Deze arresten versterken de rechtszekerheid met betrekking tot de geregistreerde kassasystemen.
 

Nog drie andere beroepen zijn hangende bij de Raad van State.
 

Ter herinnering, bij de vermindering in 2010 van de btw van 21 % tot 12 % in de horecasector heeft de regering een geregistreerd kassasysteem ingevoerd in de strijd tegen de btw-fraude. De invoering van de kassa’s viel bovendien samen met een reeks sociale maatregelen. Deze kassa’s zijn al opgesteld in het overgrote deel van de uitbatingen (90 % van de uitbatingen).