15 jun 2021 20:54

De regering voert ontwerp van sociaal akkoord uit

De federale regering bekrachtigde vandaag via elektronische weg in de ministerraad de uitvoering van het bemiddelingsvoorstel dat in het kader van de interprofessionele onderhandelingen 2021-2022 aan de leden van de G10 werd voorgelegd.

Dit bemiddelingsvoorstel heeft betrekking op de welvaartsenveloppe (400 miljoen euro in 2021), de loonnorm (vastgesteld op 0,4% exclusief indexering) en de coronapremie die bedrijven en sectoren die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald, aan hun werknemers kunnen toekennen.

Deze eenmalige en uitzonderlijke premie bedraagt maximaal 500 euro en zal de vorm aannemen van een consumptiecheque. De cheque kan gedurende het hele jaar 2021 worden uitgekeerd en is geldig tot en met 31 december 2022.

Naast de uitvoering van dit eerste deel van de interprofessionele onderhandelingen heeft de Ministerraad dinsdag in tweede lezing het wetsontwerp goedgekeurd betreffende de verlenging tot 30 september van de economische steunmaatregelen die werden genomen tijdens de coronacrisis. Dit omvat onder andere het dubbel overbruggingsrecht voor de sectoren die gesloten blijven. 

De Ministerraad keurde ook de invoering goed van een eenmalige premie van 598 euro bruto voor zelfstandigen die het zwaarst getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. Zelfstandigen die in de periode van september 2020 tot april 2021 gedurende ten minste zes maanden gebruik hebben moeten maken van het crisis-overbruggingsrecht, komen in aanmerking voor deze premie.