23 okt 2018 11:11

De Sustainable Development Goals palmen Flagey in - 700 deelnemers voor het allereerste Belgische SDG-Forum

Brussel, 22 oktober 2018 - Op dinsdag 23 oktober 2018 vindt het eerste Belgische SDG-Forum plaats in het Flageygebouw in Brussel. Zowat 700 deelnemers schreven zich in voor een dag waarin internationale keynotes, debat, interactieve sessies en informatiestands hen van het globale naar het lokale tot zelfs het heel persoonlijke niveau van de Sustainable Development Goals leiden. ‘SDG’s: van iedereen, voor iedereen en door iedereen’ is daarbij de rode draad.

Op 25 september 2015 ondertekenden alle 193 VN-lidstaten een nieuwe agenda met horizon 2030. Die bevat zeventien doelstellingen - de Sustainable Development Goals of SDG's - om onze wereld weer op het pad van duurzame ontwikkeling te brengen.

Het eerste Belgische SDG-Forum – een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en The Shift – maakt drie jaar later een balans op. Met zestien organiserende partners,  waaronder netwerken als The Shift, VBO-FEB en VVSG,is het een breed gedragen initiatief dat duidelijk interesse wekt aangezien alle beschikbare plaatsen na anderhalve week de deur uit waren.

Dagprogramma met primeurs

Het plenaire ochtendprogramma biedt keynotes die de SDG’s zowel in een globaal als in een lokaal en persoonlijk kader plaatsen. “Sustainable Development will deeply reshape the business environment, in terms of goals, reporting, and accountability. I will describe the emerging business environment and offer suggestions for succeeding in a fast-changing market and policy environment.”, zegt eerste keynotespreker (via Skype) Jeffrey Sachs, directeur van het Earth Institute.

‘Change agency’ Futerra vertaalt in primeur voor België de SDG’s in Good Life Goals. Of hoe je ook op persoonlijk niveau werk kunt maken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De resultaten van de SDG Barometer tekenen voor de tweede primeur. Ontwikkeld door Antwerp Management School (AMS), Universiteit Antwerpen en Louvain School of Mangement, met steun van ING en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, analyseert de Barometer het niveau van engagement tegenover en de implementatie van de SDG’s in België. “Een meerderheid van de Belgische organisaties is zich bewust van de SDG’s”, stelt professor Lars Moratis van AMS vast “en een groot deel van hen neemt ook duidelijk actie, niet zelden via partnerships.” Een panel met professor Wayne Visser van AMS, Philippe Van Parijs (UCL), Patrizia Heidegger (SDG Watch Europe) en Jan Noterdaeme (CSR Europe), buigt zich over de resultaten.

‘s Namiddags stellen diverse organisaties hun SDG-initiatieven, –visies en -instrumenten voor. Zo spreekt Joker over de SDG’s en duurzaam toerisme, leggen de Werkplekarchitenten het verband tussen de SDG’s en inclusief werken en ondernemen, geeft VVSG sensibiliseringstips, toont Perspectief 2030 concrete acties die de overheid kan nemen om de SDGs te behalen,… Zeventien zeer uiteenlopende sessies bewijzen dat de SDG’s van iedereen, voor iedereen en door iedereen zijn.

Van, voor en door iedereen

Van iedereen
Alle 193 VN-lidstaten keurden de SDG’s goed in naam van hun bevolking. Dat betekent dat ze werkelijk van iedereen zijn.

Voor iedereen
De SDG's pakken de belangrijkste, globale uitdagingen op economisch, sociaal én ecologisch vlak aan. Ze benadrukken daarbij sterk het principe dat niemand achterblijft. Als de doelstellingen niet gerealiseerd worden, gaat dat ten koste van de planeet, van onszelf en vooral van de generaties na ons.

Door iedereen
De SDG's zijn vooral een wij-verhaal. Elk individu, elk bedrijf, elke organisatie, elke overheid op welk niveau dan ook, heeft iets bij te dragen en doet dit best samen. De SDG's breken met het hokjesdenken en leiden idealiter tot onverwachte partnerships om gemeenschappelijke bekommernissen uit de wereld te helpen.

Het volledige programma van het SDG-Forum en andere praktische informatie vindt u terug op de officiële website.

Contacteer voor meer informatie of voor een interview met één van de namiddagsprekers:
Anneleen Malesevic, communicatieverantwoordelijke FIDO:
+32 497 285 657 – anneleen.malesevic@fido.fed.be

Contacteer voor meer informatie over de SDG-Barometer of voor een interview met één van de voormiddagsprekers:
Eva Geluk, Manager Antwerp Management School:
+32 477 093 516 – eva.geluk@ams.ac.be