29 okt 2020 15:00

Het SDG-bewustzijn in België blijft toenemen

Antwerp Management School, Louvain School of Management en de Universiteit Antwerpen hebben een vervolgstudie gepubliceerd van de SDG Barometer 2018. Deze nieuwe 2020 SDG Barometer schetst het duurzaamheidslandschap op nationaal niveau met inzichten over de betrokkenheid van organisaties bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Dit onderzoek werd ondersteund door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO).

“Vijf jaar geleden waren de SDG's voor velen nog een onderwerp van discussie in plaats van een strategisch element in het management van een bedrijf of organisatie. Deze barometer, waaraan veel Belgische bedrijven en organisaties hebben bijgedragen, toont duidelijk aan dat de doelstellingen in het bedrijfsleven ruimschoots worden meegenomen. Meer zelfs, ze zijn verankerd in de manier waarop organisaties werken. In vijf jaar tijd hebben vele organisaties, ongeacht hun grootte, vorm of status, van de SDG's hun ‘business’ gemaakt”, legt Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, uit in het voorwoord van het rapport. 

“De SDG Barometer 2020 presenteert een vervolgstudie op de SDG Barometer 2018 en de Belgische Corporate Responsibility (CR) studies van 2011 en 2015. Deze eerdere studies dienen als referentiepunt voor vergelijking in de tijd om zodoende inzicht te creëren in de rollen, verantwoordelijkheden en acties van Belgische organisaties op het gebied van duurzaamheid”, zegt prof. Luc Van Liedekerke van de Universiteit Antwerpen.

Grafiek 1 - SDG Barometer

Na 5 jaar zoeken Belgische organisaties naar een strategische aansluiting op de SDG's

Veel organisaties hebben verschillende concrete stappen gezet om de SDG's te integreren in hun strategieën (25%) en hebben de doelstellingen vertaald naar hun eigen context om de SDG's af te stemmen op hun specifieke organisatorische context (22%). Organisaties zien de SDG's vooral als een bron van informatie voor hun duurzaamheidsstrategie (31%) en als een aanvulling op hun bestaande strategie (19%). Slechts 10% van de organisaties is niet van plan de SDG's in hun strategie te integreren.

 

Een belangrijk resultaat is dat de meerderheid van de organisaties (70%) de neiging heeft om prioriteit te geven aan een selectie van de SDG's in plaats van zich te concentreren op de hele set van doelstellingen, of één SDG te prioriteren. Deze bevindingen liggen in lijn met de SDG Barometer 2018 en weerspiegelen het patroon van organisaties die hun keuze beperken tot een subset van SDG's die volgens hen de meest relevante onderwerpen voor hun bedrijfsvoering bevatten.

“Met de brede reikwijdte die inherent is aan de duurzaamheidsagenda, is het stellen van dergelijke prioriteiten een gangbare praktijk wanneer organisaties zich bezighouden met duurzaamheid. Deze praktijk is echter niet consistent met de benadering van ‘ondeelbaarheid’ die de Verenigde Naties hanteren bij het interpreteren van de SDG's. Nieuwe onderzoekspistes kunnen interessant zijn om te bestuderen waarom organisaties zich verzetten tegen het omarmen van alle SDG's en hoe we ze hen daartoe kunnen aanmoedigen”, legt prof. Valérie Swaen van Louvain School of Management uit.

Grafiek 2 - SDG Barometer

Belang om de voortgang van de SDG's te monitoren

“Om de voortgang van Agenda 2030 te monitoren, is het belangrijk dat organisaties hun SDG-acties en impact meten”, zegt Jan Beyne van het Sustainable Transformation Lab aan Antwerp Management School. De resultaten van de SDG Barometer laten zien dat 50% van de organisaties geen indicatoren gebruikt om de voortgang op de SDG's te monitoren. Ongeveer 15% van de organisaties gebruikt indicatoren om hun voortgang te meten, maar niet de indicatoren die binnen het SDG-kader worden voorgesteld. In totaal geeft 29% aan dat ze minstens meerdere van de SDG-indicatoren gebruiken om hun SDG-initiatieven op te volgen. Van deze groep blijkt iets meer dan 7% een uitgebreide meting uit te voeren op basis van de SDG's.

"Aangezien nog maar weinig organisaties impactmetingen lijken uit te voeren op basis van de SDG's, wordt aanbevolen om meer aandacht te besteden aan de voordelen, de behoefte, en mogelijke benaderingen van SDG-impactmeting", stelt Jan Beyne.

 

Grafiek 3 - SDG Barometer

Effect van COVID-19 op SDG's

Hoewel de COVID-19 pandemie op dit moment nog lang niet voorbij is, is het duidelijk dat de effecten ervan nog lang zullen weerklinken. De onderzoeksresultaten onderstrepen dat de SDG’s door organisaties als belangrijker dan ooit worden gezien, al verwachten organisaties een vertraagde realisatie van Agenda 2030.

“Toekomstig onderzoek kan zich richten op hoe de pandemie in het algemeen de duurzaamheidsverplichtingen van organisaties verandert en hoe dit hun SDG-engagement beïnvloedt. Meer specifiek is het belangrijk om inzicht te krijgen in de mate waarin organisaties hun focus zullen verleggen en of hun focus aansluit bij wat nodig is volgens de SDG-agenda, hoe hun investeringen in duurzaamheidsinitiatieven zullen veranderen en of ze al dan niet zullen investeren en nieuwe benaderingen om de SDG uitdagingen aan te pakken”, legt prof. Lars Moratis van Antwerp Management School uit.