28 jan 2021 09:00

Belgische ambassadeurs promoten in 2021 Duurzame Ontwikkeling

Brussel, donderdag 28 januari 2021 – Voor het vijfde jaar op rij selecteert het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) met ondersteuning van de minister voor Duurzame Ontwikkeling , Zakia Khattabi, een aantal ambassadeurs om het grote publiek warm te maken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. 8 organisaties – Technopolis, Louvranges Broadcast, Act4change, We’re Smart World, #DiasporaVote!, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Play4Peace en Synergrid en de Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders - ondernemen als  ‘SDG Voice 2021’ concrete acties om de SDG’s te realiseren.

De nationale insteek van een mondiale agenda

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN Agenda 2030 vormen een wereldwijd actieplan om onder meer armoede uit de wereld te helpen, ongelijkheid te bestrijden en klimaatverandering aan te pakken. Om deze doelstellingen in België te promoten duidt minister Khattabi onder advies van haar administratie en een externe jury,  een aantal ambassadeurs of ‘SDG Voices’ aan.  Vanaf vandaag mogen Technopolis, Louvranges Broadcast, Act4change, We’re Smart World, #DiasporaVote!, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Play4Peace en Synergrid en de 9 Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders zich  ‘SDG Voice 2021’ noemen.

De SDG Voices gaan voor duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen

“Om tegen 2030 de SDG’s waar te maken,  zijn de initiatieven van de SDG Voices onmisbaar. Ze informeren over de duurzaamheidsdoelstellingen én zetten burgers en andere organisaties aan tot actie”, onderstreept minister Khattabi. Deze campagne moet organisaties doen inzien dat ze hun inspanningen rond duurzaamheid kunnen verbeteren door de SDG’s te integreren in hun strategie en hun algemene werking. Op individueel vlak wil ze mensen motiveren om mee te denken over hun bijdrage aan de duurzaamheidsagenda. 

Een jury van experten heeft de volgende acht organisaties geselecteerd om concrete acties rond de SDG’s te ondernemen:

  • We’re Smart World: wil mensen en bedrijven (We’re) samen brengen die gezond, ecologisch en duurzaam bezig zijn. Niet alleen voedingsbedrijven maar ook in andere sectoren. Het wil dat we van elkaar leren en elkaar versterken met als enige doel onze maatschappij te laten evolueren naar slimmere (Smart) oplossingen voor ons lichaam, de natuur en de wereld (World).
  • Technopolis: is ervan overtuigd dat wetenschap en technologie de sleutel vormen voor een duurzame toekomst. Hoe die toekomst er precies kan uitzien voor de zeeën en de havens, wordt vanaf deze zomer duidelijk in een gloednieuwe digitale zone in Technopolis. Dankzij een fraai staaltje technologie nemen bezoekers er als het ware een diepe duik in het water. Zonder nat te worden, helpen ze onder meer bij de bouw van een windmolen, ontdekken ze vissoorten met een drone en plaatsen ze kunstmatige riffen. Aanvullend bereidt Technopolis een uitdagende SDG workshop, SDG talk, online SDG challenges en SDG blogs vol weetjes voor.
  • Synergrid en de 9 Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders (Fluxys, Elia, Fluvius, Resa, Sibelga, Ores, AIEG,AIESH,  REW): willen samen met duurzame ontwikkeling in het Belgische energienetwerk promoten en de ontplooiing van hernieuwbare energie bevorderen. Deze nominatie is een unieke kans om de dialoog met hun stakeholders, van bedrijven en overheden tot huishoudens,   verder te verdiepen en de talrijke mogelijkheden van de energietransitie in de  verf te zetten. De negen elektriciteits- en gasnetbeheerders (DNB's en TNB's) in België, en hun federatie Synergrid, zijn overtuigd van de noodzaak om op een inclusieve en positieve manier te evolueren naar groenere en betaalbare energie die ook een bron van werkgelegenheid en welvaart zal zijn.
  • Play4Peace: wil sport gebruiken om sociale en culturele barrières te doorbreken. Door gedachten en ervaringen te delen wil Play4Peace jongerenverenigingen, studenten en stakeholders uit de sportwereld bewust maken van de SDG’s. Ze doen dit met inclusieve sportactiviteiten, huiswerkbegeleiding, vormingsdagen, inspirational talks en het Play4Peace Forum.
  • Louvranges Broadcast: maakt en regiseert tv- en radiouitzendingen over de SDG’s. Ook vertaalt dit productiehuis de SDG’s in een smartphone app zodat het grote publiek en vooral jongeren makkelijk toegang krijgen tot allerlei SDG-initiatieven van Noord-Zuid projecten, burgerprojecten, en bedrijfs- en NGO-initiatieven. Deze projecten gaan over allerlei thema’s van technologische innovatie, landbouw, energie tot zero-waste, armoede en onderwijs.
  • #DiasporaVote! : zet zich in om jongeren uit minderheidsgroepen en de diasporabeweging een stem te geven. Dat doet ze met het project Do it with your MEP waar jongeren in dialoog gaan met Europarlementariërs om hun belangen en de SDG’s te verdedigen
  • Netwerk Duurzame Mobiliteit: verenigt organisaties, ondernemingen en lokale besturen die bezig zijn met duurzame mobiliteit in Vlaanderen. In 2021 dagen wij de bevolking uit om samen de publieke ruimte kwaliteitsvol opnieuw in te richten, gekoppeld aan één of meerdere SDG’s. Vanuit de behoefte van de lokale buurt, dromen we van vrij toegankelijke ruimte voor ontmoeting, ontspanning of werk die vlot te voet, met de fiets, gedeelde wagen of het openbaar vervoer bereikbaar is
  • Act4Change: brengt al tien jaar jongeren (18-35j) samen om te bloeien als toekomstige veranderaars van een ecologisch, sociaal en economisch duurzame wereld. Act4Change helpt jongeren om duurzaamheidscompetenties te ontwikkelen die impact hebben. Zo kunnen jongeren om op hun eigen individuele schaal verandering te brengen met een concrete uitdaging in een buurt of bedrijf rond welzijn, gemeenschappen, consumptie en klimaatactie.

Eén grote SDG familie

Om de SDG’s waar te maken, moet iedereen zich engageren. Dat gebeurt niet zonder de nodige informatie, bewustwording en goede voorbeelden. “Zeker nu de pandemie de pijnpunten van onze maatschappij blootlegt zijn duurzame initiatieven eens te meer belangrijk.”, legt Dieter Vander Beke, directeur van het FIDO uit . Uitzonderlijk is dan ook besloten om de SDG Voices van 2020 - Haven van Antwerpen, Stad Harelbeke, Diogène, Union Wallonne des Entreprises, SDSN, Royal Belgian Football Association en Steunpunt tot bestrijding van armoede - aangesteld te houden tot april 2021.