23 dec 2020 18:51

De Sutter verlengt Rosetta-contracten omwille van COVID-19

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter verlengt de Rosetta-contracten van zo'n 150 jonge, federale ambtenaren met een jaar. Die ingreep was onder andere nodig om op sommige federale overheidsdiensten niet in de problemen te komen. 'Als we dit niet doen, dreigen we een hoop jonge, talentvolle ambtenaren te verliezen', zegt minister De Sutter.

Sinds geruime tijd kunnen overheidsdiensten jonge werknemers aantrekken zonder de hele selectieprocedure te doorlopen, via een zogenaamd Rosetta-contract. Dit systeem - gericht op jongeren tot 26 jaar - kwam er begin jaren 2000, om de hoge jongerenwerkloosheid tegen te gaan. Zo kregen vooral veel laaggeschoolde jongeren de kans om bij de overheid aan de slag te gaan, zonder dat zware selectieproeven een struikelblok hoeven te zijn. Pas als ze na hun 26ste een definitief contract willen, moeten ze die proeven afleggen, maar dan wel met extra ervaring en de nodige vaardigheden op zak.

'We zien in de praktijk dat die jongeren, als ze tegen hun 26ste die selectieproeven hebben afgelegd, enorm veel stappen vooruit hebben gezet ten opzichte van hun beginperiode bij de overheid', zegt minister De Sutter. 'Zonder die snelle aanwervingsprocedure hadden ze zich nooit kunnen ontwikkelen tot de beloftevolle ambtenaren die ze nu zijn. Maar door de coronacrisis dreigden we veel van die talentvolle jongeren kwijt te spelen, omdat er al maanden geen functiespecifieke proeven meer gedaan worden. Enkel nog generieke, per functieniveau, maar dat is niet voldoende. Daarnaast dreigden ook enkele federale overheidsdiensten in de problemen te komen, omdat ze de contracten van die jonge werknemers niet konden verlengen. Om de dienstverlening van sommige van onze diensten te garanderen en om die jonge ambtenaren een eerlijke kans te geven, moesten we de Rosetta-contracten die nu aflopen op z'n minst verlengen tot eind 2021. Dan krijgen ze een eerlijke kans om te slagen in een vergelijkende selectie om hun job bij de overheid voort te zetten.'