05 jul 2021 07:52

Telewerkende ambtenaren van FOD BOSA kunnen flexibel treinabonnement krijgen

In het kader van een pilootproject van NMBS biedt FOD BOSA (Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning) haar werknemers vanaf vandaag de mogelijkheid om een meer flexibel treinabonnement (“het Flex Abonnement”) te testen. Ministers Petra De Sutter en Georges Gilkinet zijn verheugd met dit project, dat aan de nieuwe mobiliteitsbehoeften van werknemers beantwoordt, nu telewerk alsmaar meer ingeburgerd en verwacht wordt.  

De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op het werk van alle Belgen, met een veralgemening van het telewerk als gevolg. De mobiliteitsbehoeften qua woon-werkverkeer zijn dus sterk geëvolueerd, aangezien werknemers veel minder regelmatig fysiek aanwezig zijn op hun werk. Vanaf maandag stelt FOD BOSA daarom aan haar ambtenaren het “Flex Abonnement” ter beschikking. Dit aanbod van NMBS werd in juni gelanceerd en wordt momenteel getest, en het speelt in op de vraag om twee tot drie keer per week te pendelen naar kantoor. 

Petra De Sutter, federaal minister van Ambtenarenzaken: “Met dit flexibelere treinabonnement speelt de FOD BOSA in op de nieuwe realiteit van onze samenleving en de nieuwe manieren van werken en telewerken van haar ambtenaren. Het is het antwoord voor een meer efficiënte en multimodale mobiliteit. Ik ben blij met dit initiatief en denk dat ook andere FOD’s het voorbeeld van de FOD BOSA zullen volgen wanneer het pilootproject succesvol is afgerond."  

Vereenvoudiging 

Het “Flex Abonnement” heeft meerdere voordelen, onder andere een flink vereenvoudigde administratieve afhandeling, maar ook een bijdrage aan een samenleving met een meer multimodale mobiliteit. Het maakt het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer aantrekkelijker en kan perfect gecombineerd met een fietsvergoeding, wat niet mogelijk was met de andere abonnementen.  

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: “Ik ben verheugd dat mijn collega Petra De Sutter en de FOD BOSA kiezen voor de mobiliteit van de toekomst. De afgelopen jaren is het woon-werkverkeer inderdaad sterk geëvolueerd, met een versnelling van het telewerk als gevolg van de pandemie. Met het proefproject “Flex Abonnement” speelt NMBS in op de groeiende vraag van talrijke treinreizigers en ondernemingen. Dankzij dit flexibele abonnement kunnen ambtenaren die regelmatig telewerken, rekenen op tarieven die passen bij hun noden. Dit nieuw aanbod, dat momenteel wordt getest, zal de mobiliteit voor iedereen vlotter en comfortabeler maken. Daar ben ik van overtuigd." 

Concreet laat het door NMBS voorgestelde “Flex Abonnement” de klanten toe ofwel 80 ofwel 120 dagen naar keuze naar kantoor te pendelen, binnen een periode van 12 maanden, of 6 of 10 dagen naar keuze per maand. En dit tussen twee bepaalde stations. Het abonnement is verkrijgbaar via de NMBS-app en zeer gemakkelijk in gebruik. Telkens wanneer de klant de trein neemt, selecteert hij of zij vooraf de dag. Vervolgens wordt dit door de treinbegeleider gescand via een QR-code.  

FOD BOSA heeft besloten om mee te stappen in het pilootproject van NMBS dat in juni gelanceerd werd en waarbij enkele grote private en publieke werkgevers van het land dit "Flex Abonnement" kunnen testen. Deze test zal eind 2021 worden geëvalueerd. Als het pilootproject succesvol is, zal het product dan begin 2022 uitgerold worden zowel voor particulieren als bedrijven en instellingen van alle privé- en publieke sectoren.

Perscontact  

Laurence Mortier - Woordvoerder FOD BOSA 

laurence.Mortier@bosa.fgov.be  +32 477 96 26 82

Dimitri Temmerman – Woordvoerder NMBS 

dimitri.temmerman@nmbs.be – 0499 54 31 43 

Tobias Daneels - Woordvoerder Petra De Sutter 

tobias.daneels@desutter.fed.be +32 486 14 88 13 

Litte Frooninckx - Woordvoerder Georges Gilkinet  

Litte.Frooninckx@gilkinet.fed.be +32 499 59 17 74