22 apr 2021 16:14

Federale regering werkt aan oplossing voor dataretentie

Vice-eersteministers Petra De Sutter, minister voor Telecom, en Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie en minister van Defensie Ludivine Dedonder nemen akte van het arrest van het Grondwettelijk Hof en zullen dit grondig bestuderen. Het spreekt voor zich dat de ministers het arrest respecteren. Zij zullen nu met een reparatiewet komen die zich inschrijft in de krijtlijnen van het arrest en de legitieme bezorgheden omtrent het recht op privacy. Deze oplossing zal tegelijk de inlichtingen- en veiligheidsdiensten toelaten om zware criminaliteit en bedreigingen voor de nationale veiligheid op adequate en proportionele wijze te blijven aanpakken.

Dataretentie – het preventief bewaren van telecomgegevens voor gerechtelijke doeleinden - is al enkele jaren een middel voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de aanpak van criminaliteit en bedreigingen voor de nationale veiligheid. Zowel voor de toegang tot die gegevens als voor de bewaring ervan gelden strenge regels.


Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag – in navolging van het arrest van het Europees Hof van Justitie - beslist om de wet rond dataretentie met onmiddellijke ingang te vernietigen. Een algemene en ongedifferentieerde dataretentie voor de bewaring van de data, zoals die momenteel in België en in tal van andere Europese landen bestaat, is niet in overeenstemming met het Europees recht.


Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister voor Telecom: “We zagen dit arrest aankomen. We gaan dit nu in detail bekijken en verwerken in een reparatiewet waar we volop aan bezig zijn en die we zo snel mogelijk willen laten goedkeuren in het parlement. We respecteren uiteraard het arrest van het Grondwettelijk Hof en de legitieme bezorgdheden omtrent privacy die hieraan ten grondslag liggen. Het blijft een delicate evenwichtsoefening tussen het grondrecht op privacy en de strijd tegen zware criminaliteit, maar we zijn ervan overtuigd dat we privacy kunnen verzoenen met veiligheid, en dit in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof, zoals het hoort in een rechtstaat.”

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “In 90% van de strafrechtelijke dossiers gebruiken justitie en politie telefoongegevens om zaken op te lossen. Precies daarom zijn deze gegevens voor onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten een cruciaal wapen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en terreur. Vanzelfsprekend zullen we rekening houden met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Daarom bereiden we sinds het aantreden van de regering een oplossing voor die zorgt voor voldoende proportionaliteit en de privacy waarborgt. Nu het Grondwettelijk Hof de voorwaarden heeft gepreciseerd waaraan dataretentie moet voldoen, kunnen we in de regering de nieuwe regeling finaliseren en binnenkort voorleggen aan het parlement.”


Ludivine Dedonder, minister van Defensie: “Ik wil onze teams bedanken die hard aan het werk zijn om met een nieuwe wet te komen die ons, uiteraard rekening houdend met dit Arrest, in staat zal stellen de veiligheid van iedereen te blijven garanderen binnen een duidelijk juridisch kader. Onze nationale veiligheid en die van onze burgers garanderen is een zeer belangrijke en legitieme zorg voor ons als ministers, net als het behouden van een duidelijk juridisch kader dat de fundamentele rechten en vrijheden waarborgt. In een sterke democratie die ten dienste staat van een rechtvaardige samenleving is dat het evenwicht dat we moeten vinden en bewaren.”


Perscontact


Tobias Daneels
Woordvoerder minister De Sutter
tobias.daneels@desutter.fed.be
+32 486 14 88 13


Edward Landtsheere
Woordvoerder minister Van Quickenborne
edward@teamjustitie.be
+32 479 44 93 29


Cédric Maes
Woordvoerder minister Dedonder
cedric.maes@mil.be
+32 479 34 79 23