03 apr 2014 15:01

De Veiligheid van de Staat reageert op de informatie in de pers over het rapport van het Comité I over de massale datacaptatie door buitenlandse inlichtingendiensten

De Veiligheid van de Staat (VSSE) wenst te reageren op de berichten die vandaag, 3 april 2014, verschenen zijn in verschillende kranten.

Eerst en vooral kan ik u melden dat de Ministerraad van 28 maart 2014 een nieuwe administrateur-generaal en een nieuwe adjunct-administrateur-generaal heeft aangesteld. Zij hebben kennisgenomen van het rapport van het Comité I.

De VSSE zal het rapport met een kritische blik analyseren en er de nodige conclusies uit trekken. Op basis van deze conclusies zullen de prioriteiten van de dienst in deze materie bepaald worden. Deze zullen vertaald worden in een actieplan dat zal voorgelegd worden aan het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid.

De VSSE is er zich van bewust dat haar strategische zusterdiensten gebruik maken van systemen voor massale datacaptatie. Terzelfdertijd is het belangrijk te weten dat deze diensten voor ons ook een toeleverancier van belangrijke operationele informatie zijn.

De samenwerking met de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht (ADIV) gebeurt in het kader van een protocolakkoord tussen beide diensten. De VSSE is van oordeel dat deze samenwerking zeer vruchtbaar en efficient verloopt. In de toekomst kan deze vanzelfsprekend nog uitgebreid en verbeterd worden.

De VSSE houdt het bij deze mededeling en zal hierover niet verder communiceren met de pers.