14 jul 2015 17:31

De vennootschapsbijdrage is wel degelijk wettig

Sinds 1992 moeten de vennootschappen een jaarlijkse bijdrage betalen ten voordele van het sociaal statuut der zelfstandigen.
 

De laatste jaren werd de wettigheid van die bijdrage soms in twijfel getrokken, vooral n.a.v. de herkwalificatie van die bijdrage als belasting door het Grondwettelijk Hof en bepaalde artikels in de pers.
 

Drie recente rechterlijke beslissingen bevestigen echter dat de bijdrage wettig is en de socialeverzekeringsfondsen bevoegd zijn om ze te innen:

Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Charleroi en Bergen van 15 mei 2015

Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Nijvel van 8 juni 2015

Het arrest van het arbeidshof van Luik van 9 juni 2015

 

Op dit ogenblik blijkt de balans in de rechtspraak dus duidelijk naar de wettigheid van de bijdrage over te hellen.

 

Contactgegevens voor de pers

Dienst Communicatie RSVZ ● Lilianne Lemmens ● 02 546 44 07 of 02 546 42 02 ● lilianne.lemmens@rsvz-inasti.fgov.be