13 mrt 2008 20:00

De VN-veiligheidsraad neemt FDLR resolutie 1804 aan in verband met Oost-Congo

Vandaag heeft de Veiligheidsraad unaniem een resolutie aangenomen waarin de FDLR, ex-FarFAR/Interahamwe en andere Rwandese gewapende groepen in de DRC opgedragen worden met onmiddellijke ingang hun wapens neer te leggen en het conflictgebied in Oost-Congo te verlaten. Zoals bekend oefent de aanwezigheid van deze illegale gewapende groepen van Rwandese oorsprong sinds 1994 een destabiliserende invloed uit op de veiligheidssituatie in Oost-Congo.

Vandaag heeft de Veiligheidsraad unaniem een resolutie aangenomen waarin de FDLR, ex-FarFAR/Interahamwe en andere Rwandese gewapende groepen in de DRC opgedragen worden met onmiddellijke ingang hun wapens neer te leggen en het conflictgebied in Oost-Congo te verlaten. Zoals bekend oefent de aanwezigheid van deze illegale gewapende groepen van Rwandese oorsprong sinds 1994 een destabiliserende invloed uit op de veiligheidssituatie in Oost-Congo.

Aanneming FDLR resolutie 1804 Brussel, 13 maart 2008 Vandaag heeft de Veiligheidsraad unaniem een resolutie aangenomen waarin de FDLR, ex-FarFAR/Interahamwe en andere Rwandese gewapende groepen in de DRC opgedragen worden met onmiddellijke ingang hun wapens neer te leggen en het conflictgebied in Oost-Congo te verlaten. Zoals bekend oefent de aanwezigheid van deze illegale gewapende groepen van Rwandese oorsprong sinds 1994 een destabiliserende invloed uit op de veiligheidssituatie in Oost-Congo. Minister De Gucht noemt het aannemen van deze resolutie een belangrijk signaal aan het adres van de FDLR, dat de tijd gekomen is om een eind te maken aan hun nefaste aanwezigheid in Oost-Congo. "Deze eis van de internationale gemeenschap ondersteunt de DRC regering in zijn inspanningen om een eind te maken aan de gevaarlijke veiligheidssituatie in het oosten, die nog steeds tot groot lijden onder de burgerbevolking leidt. Hiervoor moet het staatsgezag hersteld worden en moet het voortbestaan van illegale gewapende groepen uitgebannen worden", aldus de Minister. Het aannemen van deze resolutie is een uitvloeisel van het Communiqué van Nairobi, dat de DRC en Rwanda op 9 november vorig jaar afsloten. De twee landen maakten hierin afspraken om de aanwezigheid van buitenlandse gewapende groepen in Oost-Congo te beëindigen, in het bijzonder de FDLR. Ze vroegen ook steun aan de internationale gemeenschap, in het bijzonder aan MONUC en de Veiligheidsraad. De DRC regering is van plan om in de komende weken een bijeenkomst te beleggen in Kisangani met politieke en militaire leiders van de FDLR, om hen erop te wijzen dat hun voortbestaan als gewapende groep niet langer getolereerd kan worden. In de resolutie wordt dit initiatief verwelkomd. "Ik zie deze resolutie als één element in de steun die de internationale gemeenschap geeft aan het vredesproces in de DRC. Het aanpakken van de FDLR kan dan ook niet los gezien worden van het Goma-proces, dat gestart is met de conferentie afgelopen januari en ertoe moet leiden dat alle illegale gewapende Congolese groepen de wapens neerleggen", zo voegde de Minister hier aan toe. Overigens wijst de Veiligheidsraad er in de resolutie nadrukkelijk op dat hij bereid is doelgerichte sancties uit te vaardigen tegen het FDLR leiderschap, vooral tegen hen die ook na de bijeenkomst in Kisangani het ontwapenen en demobiliseren van hun troepen blijven blokkeren. Dergelijke sancties betreffen een bevriezing van tegoeden en een reisverbod, en kunnen zonder een nieuwe resolutie door het sanctiecomité van de Veiligheidsraad aangenomen worden. Tot slot wees de Minister nog op het belang van de strijd tegen seksueel geweld en straffeloosheid. België heeft er met succes voor gepleit dat ook de Veiligheidsraad hierop de nadruk legt in de resolutie. "België zal hiervoor constant aandacht blijven vragen, in het belang van de vrouwen en kinderen in Oost-Congo die nog dagelijks het slachtoffer worden van seksuele en andere gewelddadigheden."