20 mrt 2006 17:01

Didier Donfut geeft startsein decentrale debatten over Europa

Didier Donfut geeft startsein decentrale debatten over Europa

Didier Donfut geeft startsein decentrale debatten over Europa

Didier Donfut geeft startsein decentrale debatten over Europa Brussel, 20/03/2006. Na de mislukte referenda in Frankrijk en Nederland over het ontwerp van het Europees Grondwettelijk Verdrag en het almaar toenemende gebrek aan verbondenheid van de burgers met het Europees project hebben de Staats- en Regeringsleiders van de 25 Lidstaten in juni 2005 beslist om een reflectieperiode in te lassen over de Toekomst van Europa. In België en in 13 andere Lidstaten is het grondwettelijk verdrag wel goedgekeurd. Niettemin acht de Federale Overheid het wezenlijk belangrijk om te blijven luisteren naar de mening van de Belgische burgers over de Europese integratie. Samen met hen wil de Federale Overheid een dialoog tot stand brengen over de toekomstperspectieven van de Europese Unie. Op voorstel van Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut heeft de FOD Buitenlandse Zaken samen met de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (KIIB) beslist om van deze bezinningsperiode gebruik te maken om decentrale debatten te voeren, dus verspreid over het hele Belgische grondgebied (per Belgische provincie en in de Duitstalige Gemeenschap dient er telkens één debat gevoerd te worden). Deze debattencampagne moet handelen over de toekomst van Europa in de ruime zin. De debatten worden georganiseerd door de antennes van het "Europe Direct"-netwerk (www.europe-direct.be) en zijn toegankelijk voor alle burgers, die er in de eerste plaats terechtkunnen met hun vragen over en visies op de Europese thema's. De onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn velerlei. De deelnemende burgers zullen zelf kunnen beslissen over welke onderwerpen zij hun stem willen laten horen. Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut zal op 21 maart te Namen het startsein voor deze campagne geven. De debattenronde duurt tot in juni en draagt de generieke titel "L'Europe : vos questions pour la comprendre, vos idées pour la faire avancer" voor het Franstalige landdeel en "Europa wat nu ? Laat je stem horen !" voor het Nederlandstalige landdeel. Data waarop de debatten doorgaan (deelnemerslijsten vastgesteld) 21.03: Namen Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese Zaken Jacques Toubon (FR), Europees Parlement 27.03: Antwerpen Anne Van Lancker, Europees Parlement Luc Van den Brande, Comité van de Regio's Annick Schramme, Universiteit Antwerpen 29/03: Henegouwen Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese Zaken Melchior Wathelet, Federaal Volksvertegenwoordiger Philippe De Scoutheete, KIIB 10.04: Eupen (Duitstalige Gemeenschap) Karl-Heinz Lambertz, Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap Mathieu Grosch, Europees Parlement 18.04: Limburg Anne Van Lancker, Europees Parlement Willy De Clercq Hendrik Vos, Universiteit Gent Marc Maresceau, Universiteit Gent 18.04: West-Vlaanderen Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken Anne Van Lancker, Europees Parlement Michel Herman, ATTAC Hendrik Vos, Universiteit Gent 24.04: Oost-Vlaanderen 25.04: Waals-Brabant Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese Zaken Raymond Langendries, Europees Parlement Frédérique Ries, Europees Parlement Etienne Davignon, KIIB 25.04: Vlaams-Brabant 11.05: Luik Christine Defraigne, Senatrice Bernard Wesphael, Waals Volksvertegenwoordiger 02.06: Luxemburg Marc Tarabella, Europees Parlement Contact pers : Yannick Minsier Attaché de presse - Persattaché - Press Officer Staatsecretaris voor Europese zaken Karmelietenstraat 15 1000 Brussel TEL: + 32 2 501 41 06 FAX: + 32 2 501 35 74 GSM: + 32 474 49 94 48 yannick.minsier@diplobel.fed.be