25 apr 2007 09:19

Didier Donfut op bilateraal bezoek in Marokko

Didier DONFUT, Staatssecretaris voor de Europese Aangelegenheden, gaat van 25 tot 27 april naar Marokko om er diverse Marokkaanse hoge politieke gezagsdragers te ontmoeten.

Didier DONFUT, Staatssecretaris voor de Europese Aangelegenheden, gaat van 25 tot 27 april naar Marokko om er diverse Marokkaanse hoge politieke gezagsdragers te ontmoeten.

Didier Donfut op bilateraal bezoek in Marokko Brussel, 24 april 2007 Didier DONFUT, Staatssecretaris voor de Europese Aangelegenheden, gaat van 25 tot 27 april naar Marokko om er diverse Marokkaanse hoge politieke gezagsdragers te ontmoeten. Zo zal Didier DONFUT zijn Marokkaanse evenknie, de Onderminister voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking Taieb FASSI FIHRI, op 26 april tijdens een bilateraal onderhoud begroeten om het onder meer te hebben over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Marokko, de evolutie van het Barcelonaproces en het Europese Nabuurschapsbeleid. Diezelfde dag zal Didier DONFUT zich eveneens onderhouden met de Minister belast met Ruimtelijke Ordening et Leefmilieu, Mohamed EL YAZGHI, waarmee hij onderwerpen als de samenwerkingsvormen in het kader van het Kyoto-protocol zal bespreken,zoals de mechanismen voor schone ontwikkeling (Clean Development Mechanisms, CDM). Als gevolg van het recente bezoek van de Eerste Minister aan Marokko, wil Didier DONFUT ook de bilaterale Belgisch-Marokkaanse relaties aan bod brengen, met name het economische luik van onze relaties, in volle opgang sedert twee jaar. Tenslotte zal de Staatssecretaris voor de Europese Aangelegenheden verschillende conferenties geven (in de Nationale Bibliotheek, alsook aan de HEM-Institut des Hautes Etudes en Management- Rabat en Casablanca) over Europese politiek en de betrekkingen met Marokko. Perscontact : Benoît Romijn GSM 0494/770407