11 mei 2006 13:32

Didier Donfut op de Ministeriële Conferentie van de Francofonie over de Veiligheid van mensen

Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut zal van 12 tot 14 mei op de Ministeriële Conferentie van de Organisation Internationale de la Francofonie (OIF) in Saint-Boniface (Canada) optreden als vertegenwoordiger van België.

Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut zal van 12 tot 14 mei op de Ministeriële Conferentie van de Organisation Internationale de la Francofonie (OIF) in Saint-Boniface (Canada) optreden als vertegenwoordiger van België.

Didier Donfut vertegenwoordigt België op de Ministeriële Conferentie van de Francofonie over de Veiligheid van mensen Brussel, 10/05/2006. Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut zal van 12 tot 14 mei op de Ministeriële Conferentie van de Organisation Internationale de la Francofonie (OIF) in Saint-Boniface (Canada) optreden als vertegenwoordiger van België. Op deze Conferentie zal Staatssecretaris Donfut met zijn ambtgenoten uit een vijftigtal landen de verklaring van Saint-Boniface over de voorkoming van conflicten en over de Veiligheid van de mensen aannemen. In dit opzicht verdedigt België de idee dat de OIF, op die vlakken waar de organisatie de beste acties kan ondernemen, kan bijdragen tot de internationale inspanningen ter voorkoming van conflicten en wederopbouw. Het is immers van wezenlijk belang om bemiddelaars in te kunnen schakelen die in de Franse taal kunnen onderhandelen wanneer die taal de voertaal is van de protagonisten van conflicten. De OIF zou hierbij kunnen helpen door zich ter beschikking te stellen van internationale en regionale organisaties zoals de VN of de UA (de Afrikaanse Unie). Het is tevens wenselijk dat leger- en politie-eenheden die in Franstalige landen worden ingezet in vredehandhavingsmissies, zich kunnen uitdrukken in het Frans. De OIF zou de aandacht van haar leden hierop moeten vestigen en op dit vlak een katalysatorrol vervullen. België stelt van zijn kant reeds veel in het werk ten behoeve van de Franstalige landen in Afrika. Zo ondersteunde België in 2005 onder andere de verkiezingen in Benin en in de DRC waren Belgische programma's gericht op het verkiezingsproces en de bevordering van de rechtsstaat. Verder voorziet België voor 2006 de ondersteuning van de verkiezingsprocessen in Rwanda en Ivoorkust en programma's in het kader van de verkiezingen in de DRC. De Francofonie neemt vaak vooraanstaande standpunten in op het vlak van de mensenrechten. Echter, deze standpunten worden binnen de Verenigde Naties niet vaak unaniem gesteund door de Franstalige landen. Didier Donfut zal namens België oproepen tot meer coherentie tussen de standpuntbepaling binnen de OIF en andere internationale organisaties. In het tweede luik van de Conferentie over de veiligheid van de mensen in het algemeen zal de Staatssecretaris voor Europese Zaken de nadruk leggen op de Belgische wil om de strijd te voeren tegen de verspreiding van lichte wapens en van antipersoonsmijnen. Verder zal Didier Donfut bij deze gelegenheid een aantal lidstaten van de OIF benaderen teneinde hun vaste steun te krijgen voor de Belgische kandidaatstelling voor een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad in 2007-2008.