15 feb 2006 13:16

Didier Donfut op werkbezoek in Roemenië

Met de toetreding van Roemenië tot de Europese unie in het vooruitzicht legt Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut op 15 en 16 februari 2006 een werkbezoek af in Boekarest.

Met de toetreding van Roemenië tot de Europese unie in het vooruitzicht legt Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut op 15 en 16 februari 2006 een werkbezoek af in Boekarest.

Didier Donfut op werkbezoek in Roemenië Brussel, 14/02/2006. Met de toetreding van Roemenië tot de Europese unie in het vooruitzicht legt Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut op 15 en 16 februari 2006 een werkbezoek af in Boekarest. Tijdens zijn bezoek zal de Staatssecretaris voor Europese Zaken kennis nemen van de inspanningen die de Roemeense overheid heeft geleverd met het oog op het volgende monitoring-verslag van de Europese Commissie. Dit verslag wordt op 17 mei aan de Lidstaten voorgelegd, waarna zij hun adviezen kunnen uitbrengen over vragen als de toetredingsdatum voor Roemenië. Didier Donfut zal ontmoetingen hebben met de Roemeense ministers van Buitenlandse Zaken Ungureanu en van Europese Zaken Boagiu, alsook met de staatssecretarissen voor Europese Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Leustean en van het Ministerie van Europese Integratie Orban. Staatssecretaris Donfut zal met zijn verschillende ambtgenoten een ruime discussie voeren over de actuele thema's op de Europese agenda: de toekomst van de Europese Unie, de uitbreiding en het nabuurschapsbeleid, de financiële perspectieven en de energiebevoorrading. De Staatssecretaris voor Europese Zaken zal voorts deelnemen aan het "Seminarie over de implementatie van het communautair acquis". Dit seminarie is een gezamenlijk initiatief van de Belgische en de Roemeense regering. Er zullen vier thema's aan bod komen, met name het uitvoeren van de Lissabonstrategie op nationaal vlak, het opzetten van projecten voor ontwikkelingssamenwerking, het bevorderen van het intellectueel eigendomsrecht en de controle en bewaking van zeegrenzen. Contact: Yannick Minsier (+32 474 499 448)