06 dec 2006 08:23

Didier Donfut verheugt zich over de Finse bekrachtiging van het Europees Grondwettelijk Verdrag.

Didier Donfut verheugt zich over de Finse bekrachtiging van het Europees Grondwettelijk Verdrag.

Didier Donfut verheugt zich over de Finse bekrachtiging van het Europees Grondwettelijk Verdrag.

Didier Donfut verheugt zich over de Finse bekrachtiging van het Europees Grondwettelijk Verdrag. De Staatssecretaris van Europese Aangelegenheden, Didier Donfut, verheugt zich over de bekrachtiging van vandaag van het Europees Grondwettelijk Verdrag door het Finse Parlement. Hiermee komen we op een totaal van 18 lidstaten die de Europese Grondwet reeds bekrachtigd hebben hetgeen 2/3 van de lidstaten vertegenwoordigt, alsook 2/3 van de bevolking van de Unie. Door dit verdrag te bekrachtigen stuurt het Finse Parlement, volgens Didier Donfut, een krachtig signaal van politieke steun aan het integratieproces naar de hele Europese Unie. De Staatssecretaris hoopt dus dat hierdoor andere lidstaten hun ratificatieproces tot een goed einde zullen brengen.