19 apr 2006 12:31

Didier Donfut vertegenwoordigt België op de Conferentie over subsidiariteit in St. Pölten

Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut reist op woensdag 19 april naar het Oostenrijkse St Pölten als vertegenwoordiger van de Belgische regering op de Conferentie over subsidiariteit, een initiatief van het Oostenrijks Voorzitterschap van de EU.

Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut reist op woensdag 19 april naar het Oostenrijkse St Pölten als vertegenwoordiger van de Belgische regering op de Conferentie over subsidiariteit, een initiatief van het Oostenrijks Voorzitterschap van de EU.

Didier Donfut vertegenwoordigt België op de Conferentie over subsidiariteit in St. Pölten Brussel, 18/04/2006. Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut reist op woensdag 19 april naar het Oostenrijkse St Pölten als vertegenwoordiger van de Belgische regering op de Conferentie over subsidiariteit, een initiatief van het Oostenrijks Voorzitterschap van de EU. Deze Conferentie vindt plaats in het kader van de reflectieperiode over de toekomst van de Europese Unie. Op de agenda staan, naast de algemene kwestie van de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel (volgens dewelke de Europese instanties pas tussenkomen indien de doelen van een beoogde actie niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt door de Lidstaten), de bespreking van een ‘betere regelgeving' en van de bijdrage van de plaatselijke overheden en nationale parlementen aan de subsidiariteitscontrole. De Staatssecretaris voor Europese Zaken zal op deze Conferentie het Belgische standpunt over deze kwesties nogmaals aangeven: indien niemand gekant is tegen het principe dat beslissingen dienen te worden genomen op het niveau waarop zij het beste kunnen worden uitgevoerd, moet de subsidiariteit ook niet eenzijdig worden ingeroepen om de renationalisering van bevoegdheden van de EU te rechtvaardigen. Voor Staatssecretaris Donfut dient het belang van de burger te primeren, ongeacht het niveau waarop beslissingen worden genomen. De prioriteit voor de burgers dient eveneens te worden gehandhaafd op het vlak van ‘betere regelgeving'. Een vereenvoudiging van de wetgeving is steeds welkom, maar een betere wetgeving is niet noodzakelijk synoniem met minder wetten maken. In een vrijhandelszone zijn gemeenschappelijke regels namelijk onmisbaar, al was het maar om rechtmatige belangen als de gezondheid van consumenten en werknemers en de kwaliteit van het milieu te beschermen. Contact: Yannick Minsier (+32 474 499 448)