26 jun 2023 11:07

Digitaal. Jij, wij, allemaal!

De SmartNation-campagne werd op maandag 12 juni gelanceerd. Deze campagne wil de Belgische burgers bewust maken van het feit dat digitale technologie deel uitmaakt van ons dagelijks leven en het vereenvoudigt, maar ook dat we allemaal een rol spelen in dit digitaliseringsproces. We willen ook het belang van inclusie en de ontwikkeling van digitale vaardigheden benadrukken. Alleen door samen te werken kunnen we België vooruithelpen in zijn digitale transformatie!

De campagne zal in opeenvolgende golven worden gelanceerd om de nadruk te leggen op verschillende initiatieven, telkens met gerichte boodschappen. We zullen ons rechtstreeks richten tot vrouwen, jongeren,  bedrijven, starters, enz. Niemand wordt vergeten!

Afbeelding campagne 'Digitaal. Jij, wij, allemaal!'

De digitale transformatie van België versnellen en samenwerken met de actieve spelers : dat is de SmartNation-strategie

Het verwezenlijken van de doelstellingen van het Digitale Decennium tegen 2030 is een ambitie die op Europees niveau gedeeld wordt. Europa heeft de ambitie om bedrijven en burgers de middelen te geven voor een duurzame, mensgerichte en welvarendere digitale toekomst. Dus moeten we de digitale vaardigheden, de infrastructuur, de openbare diensten en de dienstverlening aan bedrijven verder ontwikkelen.

Om deze doelstellingen te bereiken, moeten we samenwerken. Samen met de actieve spelers, de verschillende instellingen, de academische wereld, de publieke en privésector willen we veelbelovende digitaliseringsprojecten identificeren en ondersteunen. Dat is de #SmartNation-strategie.

De #SmartNation-strategie wil het digitaliseringsproces versnellen en tegelijkertijd een gecoördineerde aanpak in heel België stimuleren.

Ze heeft de volgende doelstellingen:

 • bijdragen tot de aantrekkelijkheid van België en tot het behoud van talent door de ingevoerde dynamiek,
 • een ethisch en wettelijk kader bieden om het vertrouwen van de burgers te versterken,
 • de waarde van de activa verhogen en de samenwerking tussen gewesten versterken,
 • de invoering van nieuwe prioritaire technologieën (AI, Web 3.0, digital twins, enz.) door de verschillende belanghebbenden bevorderen,
 • de samenwerking tussen de EU-lidstaten versterken en de Europese soevereiniteit aanwakkeren.

SmartNation staat ook voor 10 ambities

De Digital Minds, samengebracht door staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel, komen uit de academische, ondernemers- en investeringswereld en zijn op een of andere manier actief in de digitale sfeer in België en daarbuiten. Ze hebben de 10 ambities van de SmartNation-strategie bepaald.

 1. België maakt van internettoegang een grondrecht voor iedereen
 2. Alle burgers zullen over digitale competenties beschikken
 3. Overheden zullen over de modernste digitale vaardigheden beschikken
 4. Alle burgers krijgen een digitaal burgerschap met toegang tot alle online overheidsdiensten
 5. België zal de opkomst van een data-economie bevorderen
 6. Online democratie zal worden beschermd en gewaarborgd
 7. Regeringen zullen een gunstig klimaat scheppen voor de digitalisering van Belgische bedrijven
 8. België zal een leidende positie innemen op het gebied van e-gezondheid en de toepassingen ervan in artificiële intelligentie
 9. Regeringen zullen Belgische Digital Champions ondersteunen
 10. Digitale transformatie zal het milieu ten goede komen.

Een overzicht via onze website

De website https://smartnation.be/nl beschrijft de tien ambities in detail. Voor elke ambitie kun je de gerelateerde projecten zien die in heel België worden uitgevoerd. Je kunt ook zien welke KPI's (key performance indicators) we toepassen voor elk van deze ambities.

De site wordt voortdurend bijgewerkt. Zowel de projecten als de KPI's worden aangepast aan de actualiteit. Wil een organisatie dat we haar project publiceren? Ze kan het ons vragen en wij zullen nagaan of het project wel degelijk aansluit bij een van de 10 ambities voordat we het op de site publiceren.

Elke dag maken meer en meer mensen en bedrijven gebruik van digitale diensten. Met dit initiatief willen we burgers en bedrijven bewust maken van de mogelijkheden die digitale technologie biedt, maar ook de initiatieven in de kijker zetten die elke dag bijdragen tot innovatie in België. We dragen allemaal bij tot de realisatie van de ambities om naar een #SmartNation te evolueren, bijvoorbeeld op het vlak van digitale gezondheid of de data-economie, ten voordele van iedereen.
Jack Hamande
Directeur-generaal Vereenvoudiging & Digitalisering bij de FOD BOSA

#SmartNation: convergentie, inclusie en ambitie

Over de FOD BOSA

De FOD BOSA ondersteunt zijn klanten/gebruikers en beleidsverantwoordelijken in 5 domeinen: ‘Werken bij de overheid’, ‘Digitale overheid’, ‘Begroting en boekhouding’, ‘Overheidsopdrachten’ en ‘Strategische ondersteuning’.

De FOD BOSA is onder andere een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Op die manier dragen we bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.

Meer informatie

Heb je vragen over SmartNation? Contacteer ons per mail naar smartnation@bosa.fgov.be.

Volg ons op Facebook : https://www.facebook.com/SmartNationBE

Bekijk de video.