26 jun 2020 16:06

Digital Belgium Skills Fund 2021: dien je project in!

Het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) lanceert een nieuwe projectoproep om de digitale vaardigheden van vooral maatschappelijk kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen te versterken.

Corona geeft digitale transformatie een boost

Door het COVID-virus zijn we gedwongen geweest  om intensiever gebruik te maken van verschillende digitale toepassingen. Scholen vervingen hun lessen door online teaching, bedrijven schakelden massaal en efficiënt over op telework en online conferencing, en bezoeken aan de grootouders werden video calls. De digitale mogelijkheden hebben ons geholpen om voor de vele problemen waarmee we geconfronteerd werden, ook oplossingen uit te werken en onze veerkracht te tonen..

De digitale transformatie, die al volop bezig was, is hierdoor nog enkele versnellingen hoger geschakeld. Mede daarom is het van cruciaal belang dat alle mensen de juiste digitale vaardigheden ontwikkelen om met deze digitale toepassingen te kunnen werken.

Digital Belgium Skills Fund

Het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) investeert sinds 2016 in projecten die deze digitale vaardigheden van vooral maatschappelijk kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen versterken. Hierbij richt het zich vooral op de maatschappelijke en sociaaleconomische integratie van deze groepen. Heel wat organisaties en projecten kregen reeds een “kick-start” van het DBSF en boekten mooie resultaten met een directe maatschappelijke impact.

Dit jaar worden 27 projecten financieel ondersteund door het DBSF. Nadat het Koninklijk Besluit gepubliceerd werd op 13 mei 2020, en de protocolakkoorden met de bevoegde minister ondertekend werden, kunnen deze projecten nu samen aanspraak maken op een bedrag van 5,8 miljoen euro om hun voorgestelde activiteiten uit te voeren.

Denk maar aan programmeerlessen voor kinderen, traineeships in marketing voor werkzoekenden, opleidingen in webdesign of digital excellence skills, of ook hoe digitale tools kunnen gebruikt worden om leerlingen met specifieke noden beter te begeleiden.

Projectoproep 2021

Ook in 2021 zal het DBSF innovatieve projecten ondersteunen die inzetten op deze doelstellingen. De focus voor 2021 breidt ook uit van projecten vooral gericht op deze sociale en maatschappelijke inclusie naar projecten die zich ook op digital excellence werken en zo nog meer maatschappelijke meerwaarde creëren..

Projecten die aantonen dat ze zowel maatschappelijk als financieel op een duurzame manier kunnen verder gezet worden, zonder blijvende ondersteuning van het DBSF, hebben daarbij een streepje voor.

Timing

31 juli 2020

Organisaties die de intentie hebben om een dossier in te dienen, maken hun intentie kenbaar door ten laatste op 31 juli 2020 om 23u59  een email te sturen naar dbsf@bosa.fgov.be.

20 september 2020

Organisaties die effectief een dossier willen indienen sturen voor 20 september 2020 om 23u59 hun volledig ingevuld aanvraagdossier en financieel plan naar dbsf@bosa.fgov.be.

Eind november 2020

Selectie van genomineerde projecten door een externe jury en voorstel aan minister.

Deze onafhankelijke jury zal, in opdracht van en in overleg met de minister van de Digitale Agenda, samengesteld worden door het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Meer informatie

Gedetailleerde informatie over de indieningsprocedure, welke organisaties al dan niet kunnen deelnemen en hoe de uiteindelijke selectie verloopt, vind je in de integrale projectoproep 2021.