15 jun 2012 18:30

Diverse bepalingen inzake energie - tweede lezing

De ministerraad keurt de voorontwerpen van wet houdende diverse bepalingen inzake energie definitief goed.

De voorontwerpen van wet voeren een belangrijk deel van het globaal pakket van maatregelen uit dat de ministerraad op 12 maart 2012 goedkeurde (zie persbericht). In de eerste plaats gaat het om de afschaffing van de opzegvergoeding voor alle leveringscontracten van gas en elektriciteit. Ten tweede wordt het verboden voor de leveranciers om nog marges te realiseren op de groenestroomcertificaten. Bovendien neemt het voorontwerp de bepalingen inzake energie over die de ministerraad op 17 februari 2012 in de eerste lezing van het voorontwerp van wet houdende dringende diverse bepalingen goedkeurde.
Het voorontwerp van wet, opgesteld door staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet en minister voor Consumenten Johan Vande Lanotte, werd aangepast aan het advies van de Raad van State en aan de opmerkingen van de gewesten. Het wordt voorgelegd aan het Overlegcomité en daarna in het parlement neergelegd. De regering hecht veel belang aan deze cruciale maatregel voor de mobiliteit op de energiemarkt en zal dan ook de hoogdringende parlementaire behandeling vragen met toepassing van artikel 80 van de Grondwet.