06 aug 2007 11:16

Dossier Cajamarca: Minister De Gucht ontbiedt Ambassadeur van Ecuador

Vandaag op 3/08/2007 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht, de Ambassadeur van Ecuador opgeroepen als gevolg van de verklaringen van mevr. Anne Malherbe, de vrouw van de President van Ecuador, die de Belgische wetgeving inzake immigratie "hypocriet" noemt en over de praktijken "die doen denken aan de Gestapo" in het dossier van mevrouw Cajamarca.

Vandaag op 3/08/2007 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht, de Ambassadeur van Ecuador opgeroepen als gevolg van de verklaringen van mevr. Anne Malherbe, de vrouw van de President van Ecuador, die de Belgische wetgeving inzake immigratie "hypocriet" noemt en over de praktijken "die doen denken aan de Gestapo" in het dossier van mevrouw Cajamarca.

Brussel, 3/08/2007. Vandaag op 3/08/2007 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht, de Ambassadeur van Ecuador opgeroepen als gevolg van de verklaringen van mevr. Anne Malherbe, de vrouw van de President van Ecuador, die de Belgische wetgeving inzake immigratie "hypocriet" noemt en over de praktijken "die doen denken aan de Gestapo" in het dossier van mevrouw Cajamarca. " Ik vind deze verklaringen van mevrouw Malherbe beledigend en volledig ongegrond. Ze zijn onaanvaardbaar voor een rustige kennisneming van de feiten, " aldus de Minister De Gucht die eraan herinnert dat: 1. Mevr. Cajamarca en haar dochter Angelica met een toeristenvisum in België zijn gekomen en dat ze al 4 jaar clandestien in België verblijven zonder ooit een verblijf- of regularisatieaanvraag te hebben ingediend. 2. Mevr. Cajamarca de mogelijkheid werd aangeboden om vrijwillig terug te keren naar Ecuador. Ze kon zelf genieten van de nodige bijstandsmaatregelen en van de financiële steun in het kader van het IOM programma (Internationale Organisatie voor Migratie) voor vrijwillige terugkeer en dat heeft ze geweigerd. 3. Ze met haar dochter werd overgebracht naar het gesloten centrum 127 bis, dat personen opvangt die zich in een onregelmatige situatie bevinden in afwachting dat voor hun terugreis wordt gezorgd. Dit centrum respecteert de nationale en internationale voorschriften en herbergt geen enkele gevangene. Het is helemaal geen gevangenis en de mensen leven er in een gemeenschap. 4. Mevr. Cajamarca beroep heeft kunnen doen op gratis rechtsbijstand en dat ze de verschillende rechtsmiddelen heeft gebruikt die door de wet worden voorzien om zich te verzetten tegen haar opsluiting. 5.Het verlengde verblijf in het gesloten centrum niet in opdracht was van de Belgische overheid om haar aanhouding te verlengen maar dat het een gevolg is van de procedures die haar advocaten tegen haar uitwijzing hebben opgestart. 6.De uitwijzingsprocedure een aantal garanties voorziet tegen elke vorm van overlast en van politiegeweld door middel van de aanwezigheid van externe waarnemers ter plaatse. Deze garanties werden toegepast in het geval van mevr. Cajamarca. In uitvoering van het vonnis voor de invrijheidstelling, werd ze samen met haar dochter onmiddellijk bevrijd. Ze verblijven echter nog steeds in een onregelmatige situatie en het uitwijzingsbevel blijft nog steeds van toepassing. Als één van de 3 partnerlanden van de Belgische samenwerking in Latijns Amerika, geniet Ecuador al lang van een substantiële steun vanwege ons land (ter waarde van 19 miljoen USD, in 2006) in het kader van de strijd tegen de armoede. Deze armoede is de hoofdzaak van het menselijke drama dat een gevolg is van de illegale immigratie. België steunt in het bijzonder de projecten in de provincie Azuay, een regio waarvan mevr. Cajamarca afkomstig is. België steunt eveneens Belgische niet gouvernementele projecten met Ecuadoriaanse partners om personen die vrijwillig wensen terug te keren naar Ecuador opnieuw te vestigen. De voordelen van dit programma werden aan Mevr. Cajamarca voorgesteld maar ze heeft die geweigerd.