30 okt 2022 12:15

Ebola-uitbraak in Oeganda : niet-essentiële reizen naar getroffen districten worden afgeraden

Op 20 september 2022 werd door de gezondheidsautoriteiten in Oeganda een ebola-uitbraak uitgeroepen. De Risk Management Group (RMG), voorgezeten door de FOD Volksgezondheid, kwam tot de conclusie , na een advies van de Risk Assessment Group (RAG) die de situatie opvolgt, dat het aanbevolen is om niet-essentiële reizen naar de zeven getroffen districten in Oeganda namelijk Mubende, Kassanda, Kyegegwa, Bunyangabu, Kagadi, Wakiso en de hoofdstad Kampala af te raden.

Ebola-uitbraak in Oeganda

Op 25 oktober zijn er 109 bevestigde gevallen gemeld van ebola, 31 sterfgevallen en 20 sterfgevallen van waarschijnlijk besmette gevallen (dd 28/09) en 34 genezingen. 

De gemelde gevallen bevinden zich in de districten Mubende, Kassanda, Kyegegwa, Bunyangabu, Kagadi, Wakiso en de hoofdstad Kampala.

De circulerende stam is Sudan, waarvoor geen goedgekeurd vaccin bestaat. De bestrijding van de uitbraak richt zich op de vroege opsporing en isolatie van gevallen.

De Wereldgezondheidsorganisatie en de Oegandese gezondheidsautoriteiten werken samen om de verspreiding van het virus te beperken via controlemaatregelen. Op 15 oktober kondigde de Oegandese regering een lockdown van 21 dagen af in Mubende en Kassanda. Momenteel zijn er nog geen maatregelen aangekondigd voor de hoofdstad Kampala.

Symptomen ebola

Ebola wordt overgedragen na rechtstreeks contact met bloed of lichaamsvocht van besmette personen of van wilde dieren. De symptomen van het virus zijn onder meer spierpijn, hoge koorts, malaise, hoofdpijn en keelpijn. Soms wordt dit gevolgd door braken, diarree en bloedingen. Er is geen  effectieve behandeling beschikbaar.

Gewijzigde internationale reismaatregelen

Voorlopig treft de ziekte voornamelijk de lokale bevolking en gezondheidsmedewerkers. Toch dienen reizigers de richtlijnen van de Oegandese overheid over de preventie en aanpak van de ebola-uitbraak op te volgen.

Sommige landen hebben beslist om reizigers uit Oeganda te onderwerpen aan een bijkomende medische screening. Hou hier dus rekening mee wanneer u vanuit Oeganda doorreist naar een ander land.

Maatregelen in België

De kans dat het virus zich naar België zou verplaatsen wordt op dit moment zeer laag ingeschat. Het grootste risico van introductie in België ligt bij reizigers die de geïnfecteerde regio’s in Oeganda bezocht hebben en besmet geraakten. Om die reden heeft de Risk Management Group aanbevolen  om niet-essentiële reizen naar de getroffen districten in Oeganda af te raden. We bedoelen hier reizen waarbij uitstel geen negatieve gevolgen heeft.

Daarnaast heeft de RMG reeds contact genomen met luchtvaartmaatschappijen die rechtstreeks vliegen tussen Brussel en Oeganda, om extra aandacht te hebben voor hygiëne en voorzorgsmaatregelen aan boord. Ook gezondheidswerkers en ziekenhuizen werden geïnformeerd over de uitbraak.

De situatie wordt verder nauwlettend opgevolgd. Het advies kan aangepast worden in functie van de verdere evolutie. Indien nodig zullen er extra maatregelen genomen worden.

Meer informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: https://www.health.belgium.be/nl/bedreigingen-voor-de-volksgezondheid

FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/landen/oeganda

Website Info-ebola: https://www.info-ebola.be/

ECDC: Ebola virus disease outbreak in Uganda (europa.eu)  en Ebola outbreak in Uganda, as of 21 October 2022 (europa.eu)