02 mrt 2023 06:46

eBox voor burgers overschrijdt de kaap van 3 miljoen unieke gebruikers

Burgers kiezen er steeds meer voor om brieven en documenten van de overheid via digitale weg te ontvangen. Dat gebeurt onder meer via de eBox die de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) in 2018 gelanceerd heeft.

Vijf jaar later overschrijdt eBox de kaap van 3 miljoen unieke gebruikers.

Ook het aantal organisaties dat berichten verstuurt via eBox blijft gestaag groeien. Momenteel versturen niet minder dan 489 organisaties berichten via eBox. Ter vergelijking: in januari 2022 gebruikten 278 organisaties de eBox om te communiceren met burgers.

Meer dan 82 miljoen berichten

Naast tal van federale overheidsdiensten (vb. FOD Financiën, FOD Justitie, FOD Mobiliteit, …), versturen ook veel steden, gemeenten, OCMW's en instellingen van sociale zekerheid hun berichten via eBox. Al deze organisaties zorgen voor het echte succes achter eBox: de burger zo veel mogelijk relevante berichten aanbieden op een centrale plaats. De volledige lijst van verzendende organisaties kan je hier vinden.

In 2022 werden meer dan 82 miljoen berichten verstuurd via de eBox.

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering: "De eBox telt vandaag 3 miljoen unieke gebruikers. Deze sterke groei van het aantal burgers en organisaties die er berichten mee versturen is uitstekend nieuws! Dankzij eBox kunnen overheden en burgers gemakkelijker, directer en vooral veiliger met elkaar communiceren. eBox garandeert de herkomst, de bestemming, de vertrouwelijkheid en de integriteit van elk bericht. Deze kenmerken maken eBox tot een bijzonder waardevol instrument om in vertrouwen met de overheid te communiceren.

Deze mijlpaal stimuleert de overheid om eBox te blijven ontwikkelen tot een echte "officiële digitale brievenbus" voor burgers. Door op termijn een instrument te worden dat door alle Belgische overheidsdiensten wordt gebruikt, staat de eBox centraal in de strategie voor administratieve vereenvoudiging.

Door dergelijke gebruiksvriendelijke instrumenten te delen met alle overheidsdiensten vereenvoudigen we niet alleen het leven van de burgers, maar realiseren we ook financiële besparingen, en verkleinen we als overheid significant onze ecologische voetafdruk.

Over een paar weken zal ik bij de Ministerraad een nieuwe wet indienen om de eBox te moderniseren en functionaliteiten toe te voegen, het gebruik ervan te veralgemenen en de gebruikerservaring te verbeteren.”

eBox?

Je kan eBox het best omschrijven als jouw digitale postbus voor overheidscommunicatie. Alle communicatie van de overheidsdiensten die op eBox aangesloten zijn wordt in deze postbus gecentraliseerd.  

Als je je eBox activeert, krijg je de communicatie van de aangesloten overheidsdiensten in principe enkel nog digitaal, en dus niet meer per brief. We schrijven ‘in principe’ omdat de aangesloten overheidsdiensten zelf kunnen beslissen om een overgangsperiode te voorzien waarin ze naast de digitale post ook nog brieven op papier blijven sturen.

Hoe je de berichten in je digitale postbus leest, dat kies je zelf. Je kan gebruik maken van het My eBox portaal van de federale overheid, of je kan eBox ook koppelen via een toepassing zoals Mijn Burgerprofiel , Doccle, KBC Mobile, IRISbox of Trusto. Zo hoef je geen nieuwe toepassing te activeren als je reeds gebruik maakt van één van deze toepassingen, handig toch?! 

Over de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) ondersteunt klanten/gebruikers en beleidsverantwoordelijken in 5 activiteitsgebieden: ‘strategische ondersteuning’, ‘werken bij de overheid’, ‘overheidsopdrachten’, begroting en boekhouding’ en ‘digitale overheid’.

De FOD BOSA is onder meer een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Op die manier dragen we bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.

Meer info

Meer Informatie over de eBox: Startpagina | eBox (myebox.be)