25 jan 2006 15:48

Economisch Forum Transport van de OVSE

Pierre Chevalier, de Bijzondere Gezant van het Belgische OVSE-Voorzitterschap, heeft op 23 januari het economisch forum van de OVSE geopend, dat gewijd is aan het thema transport.

Pierre Chevalier, de Bijzondere Gezant van het Belgische OVSE-Voorzitterschap, heeft op 23 januari het economisch forum van de OVSE geopend, dat gewijd is aan het thema transport.

Pierre Chevalier, de Bijzondere Gezant van het Belgische OVSE-Voorzitterschap, heeft op 23 januari het economisch forum van de OVSE geopend, dat gewijd is aan het thema transport. WENEN, 23 januari 2005 – Pierre Chevalier, de Bijzondere Gezant van het Belgische OVSE-Voorzitterschap heeft het 14de economische forum van de OVSE geopend dat op 23 en 24 januari in Wenen plaatsvindt. Tijdens twee dagen zullen 300 vertegenwoordigers van het hoogste niveau afkomstig uit de 55 OVSE-lidstaten evenals andere internationale organisaties de rol van transport als veiligheids-en stabiliteitselement zowel op het regionale als op het internationale vlak bespreken. Transport is het centraal thema dat gekozen werd door het Belgische Voorzitterschap om een nieuw elan te geven aan de economische sector als veiligheidsvector. Minister Karel De Gucht drukte het als volgt uit toen hij zijn prioriteiten voorstelde: " De OVSE moet geen bruggen of wegen bouwen. Maar de OVSE is een belangrijk forum waarin alle deelnemende staten elkaar ontmoeten, hun problemen bespreken en naar een basis voor overeenstemming zoeken om zo tot oplossingen te kunnen komen". Volgens Pierre Chevalier moet de OVSE ook nauwer samenwerken met andere internationale organisaties, zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties, zodat men tot een krachtenbundeling kan komen en een meerwaarde kan geven aan de ontwikkelingsprojecten voor transportnetwerken. De Bijzondere Gezant van het Belgische Voorzitterschap is ervan overtuigd dat "een betere economische samenwerking tot een grotere regionale stabiliteit kan leiden" en bijgevolg " dat kwesties verbonden aan transport een kernelement kunnen zijn voor de oplossing van conflicten". Door het thema van transport te ontwikkelen "kunnen we bruggen bouwen tussen volkeren", zegt Pierre Chevalier.