05 nov 2013 12:47

Economische vooruitzichten van de Europese Commissie

Eerste Minister Elio Di Rupo, Minister van Financiën Koen Geens en Minister van Begroting Olivier Chastel hebben kennis genomen van de economische vooruitzichten van de Europese Commissie voor de Europese Unie en voor België in het bijzonder.

Volgens de Europese Commissie is « een voorzichtig herstel aan de gang » in ons land. Naast de groeivooruitzichten van 1,1% van het BBP in 2014 en 1,4% van het BBP in 2015 wijst de Commissie op een reeks positieve indices waaronder de verhoging van het vertrouwen in de industrie, in de dienstensector en bij de consumenten, net als de beheersing van de inflatie. De situatie op de arbeidsmarkt blijft daarentegen een belangrijk aandachtspunt.

De Eerste Minister, de Minister van Financiën en de Minister van Begroting nemen eveneens akte van de voorspelling van de Europese Commissie dat het begrotingstekort in 2013 2,8% van het BBP zal bedragen en 2,6% in 2014. Daarmee bevestigt de Commissie dat België zich duurzaam verwijdert van de drempel van 3%.

Ook al verbetert de toestand mede dankzij belangrijke structurele inspanningen, er blijft nog veel werk. De Eerste Minister, de Minister van Financiën en de Minister van Begroting herinneren aan de absolute noodzaak om het behoedzame begrotingsbeleid en de permanente monitoring van de begroting verder te zetten.

Ten slotte herbevestigen ze de wil van de Regering om de schuldgraad onder de 100% van het BBP te houden.