25 nov 2013 12:43

Eerste Federale dag van de diversiteit op 3 december 2013

De federale overheid organiseert op 3 december, Internationale Dag van Personen met een Handicap, een "Federale dag van de Diversiteit". Duizenden federale personeelsleden komen onder de slogan "Roep de vooroordelen een halt toe. Competenties overstijgen handicap" via tal van acties in aanraking met de topic handicap, met steun van partners zoals de Brailleliga, de Nederlandstalige en Franstalige liga Handisport, GRIP, vzw Autonomia, het Belgisch Centrum voor Geleidehonden, enz.

De federale overheid zet er zich al vele jaren voor in dat er rekening wordt gehouden met diversiteit via de rekrutering en opleidingen maar ook in het dagelijkse leven op het werk. Er is echter nog altijd werk aan de winkel...

Wil je de actoren van deze dag ontmoeten of filmen, of wil je een reportage maken? Contacteer ons.

  • Alles over de Federale dag van de diversiteit en over de diversiteit bij de federale overheid in het algemeen, vind je op Fedweb
  • Volledig persbericht in bijlage.

Deze dag is een initiatief van het federale netwerk van diversiteitsverantwoordelijken, ondersteund door de FOD Personeel en Organisatie.

Contact communicatie: