25 aug 2014 16:27

Elektronische overheidsopdrachten: het leven van de ondernemingen en administraties vereenvoudigen

e-Procurement, het platform dat het mogelijk maakt alle procedures en transacties van overheidsopdrachten online te verrichten, overschrijdt de kaap van 100.000 bekendmakingen en 10.000 elektronische openingen. In haar bijna 10-jarig bestaan, kende de informatisering van de overheidsopdrachten in België een mooie progressie. Ons land kan hiermee beschouwd worden als een voorloper in Europa. Gelet op de gunstige wetgevende context zou deze trend de komende jaren moeten worden bevestigd.

Sedert 2005 ontwikkelt en ondersteunt de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) de e-Procurement toepassingen die het de aankopers van de overheid (federaal, gewestelijk, plaatselijk) en de ondernemingen (Belgische maar ook buitenlandse) mogelijk maken op geïnformatiseerde wijze de overheidsopdrachten af te handelen. Voor beide partijen bieden deze instrumenten tal van voordelen: naast het gratis gebruik ervan, komen zij tegemoet zowel aan de bekommernissen van de ondernemingswereld (in termen van transparantie, administratieve vereenvoudiging, kostenvermindering, …) als die van de openbare besturen (inzake efficiëntie, verhoging van de concurrentie,…).

In België worden de e-Procurement toepassingen door de verschillende overheidsniveaus gebruikt. Naast het gebruik door de federale organisaties bestaan er samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel. Deze samenwerking op de verschillende bestuursniveaus van ons land, samen met een gunstige wetgevende context, vertaalde zich de laatste jaren in een mooie vooruitgang qua gebruik van de e-Procurement toepassingen. Zo registreert het platform nu meer dan 100.000 bekendmakingen en 10.000 elektronische opening van offertes.

Naar de toekomst toe zou de informatisering van de overheidsopdrachten in België nog op een betekenisvolle wijze moeten toenemen. En dit des te meer, gelet op een recente Europese richtlijn die het gebruik van e-Procurement door de lidstaten wenst te stimuleren – of zelfs verplicht te maken. Dit perspectief zou het voor België moeten mogelijk maken om zich inzake e-Procurement bij de Europese goede praktijken te handhaven.

Over de FOD Personeel en Organisatie en de dienst e-Procurement

De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) ontwikkelt producten en diensten die de dienst ter beschikking stelt van haar klanten, de federale organisaties. Sedert 2005, is de dienst e-Procurement belast met de ontwikkeling, het beheer en de promotie van tools voor de informatisering van de aankoopprocessen. Het platform https://my.publicprocurement.be bundelt al deze modules. Dat maakt het mogelijk één enkel toegangspunt te hebben en zorgt voor een vlotte navigatie tussen de verschillende applicaties.

Meer info?

Waldo Van Den Broeck
Dienstverantwoordelijke e-Procurement FOD P&O
02 790 52 25
waldo.vandenbroeck@p-o.belgium.be

Cathy Verbyst
Communicatie FOD P&O
02 790 55 39 - 0478 75 01 41
cathy.verbyst@p-o.belgium.be